Skip to main content

Семинари

Од До Teма Материја Локација Област
2022011111.01.2022. 2022011111.01.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022011818.01.2022. 2022011818.01.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Хотел 'Radisson Collection', Београд Посебна знања и вештине
2022012222.01.2022. 2022012222.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022012828.01.2022. 2022012828.01.2022. Основне комуникацијске вештине Односi с јавношћу i комунiкацiја Онлајн обука (стари програм), Посебна знања и вештине
2022012929.01.2022. 2022012929.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022020707.02.2022. 2022020707.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузiмање iмовiне проiстекле iз крiвiчног дела Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2022021919.02.2022. 2022021919.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022121.02.2022. 2022022121.02.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022022121.02.2022. 2022022121.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насiље у породiцi Основни суд у Краљеву , Краљево Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузiмање iмовiне проiстекле iз крiвiчног дела Хотел 'Шумарице' , Крагујевац Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Полицијска управа Јагодина , Јагодина Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Premier aqua', Врдник Људска права
2022030404.03.2022. 2022030404.03.2022. Примена васпитних налога Малолетнiцi Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Полицијска управа Ваљево , Ваљево Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022030707.03.2022. 2022030707.03.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Хотел 'Sheraton', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Метропол', Београд Људска права
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насiље у породiцi Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Полицијска управа Зрењанин , Зрењанин Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031616.03.2022. 2022031616.03.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Цептер' , Врњачка Бања Кривично право
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031818.03.2022. 2022031818.03.2022. Примена васпитних налога Малолетнiцi Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022031919.03.2022. 2022031919.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022032121.03.2022. 2022032121.03.2022. Јавне набавке - одговорност наручиоца Јавне набавке - корупција Хотел 'Метропол', Београд Кривично право
2022032424.03.2022. 2022032424.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Hilton', Београд Посебна знања и вештине
2022032525.03.2022. 2022032525.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Парк', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Полицијска управа Пожаревац , Пожаревац Кривично право
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022032727.03.2022. 2022032727.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022032828.03.2022. 2022032828.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Авала (наставни центар МУП-а), Београд Посебна знања и вештине
2022032929.03.2022. 2022032929.03.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односi с јавношћу i комунiкацiја Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Вештине заступања предмета - фаза 1 Крiвiчнi поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Грађанско право
2022040101.04.2022. 2022040101.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Полицијска управа Нови Сад , Нови Сад Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022040404.04.2022. 2022040404.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Кривично право
2022040707.04.2022. 2022040707.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - слобода изражавања HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022040909.04.2022. 2022040909.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041414.04.2022. 2022041414.04.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022041515.04.2022. 2022041515.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Посебна знања и вештине
2022041616.04.2022. 2022041616.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041818.04.2022. 2022041818.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022042020.04.2022. 2022042020.04.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насiље у породiцi Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022042727.04.2022. 2022042727.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Ванпарнични поступак Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насiље у породiцi Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022050404.05.2022. 2022050404.05.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односi с јавношћу i комунiкацiја Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Посебна знања и вештине
2022050707.05.2022. 2022050707.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022050909.05.2022. 2022050909.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051010.05.2022. 2022051010.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051111.05.2022. 2022051111.05.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Грађанско право
2022051313.05.2022. 2022051313.05.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022051414.05.2022. 2022051414.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Извор', Аранђеловац Људска права
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022060101.06.2022. 2022060202.06.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022060202.06.2022. 2022060202.06.2022. Права детета Породiчнi односi Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Утицај права ЕУ на национално право-право потрошача Право ЕУ у грађанским стварима Онлајн обука (стари програм), Право Европске уније
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Права детета Породiчнi односi Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Увиђај као доказна радња Крiвiчнi поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022060606.06.2022. 2022060606.06.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022060707.06.2022. 2022060707.06.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Хотел 'New City', Ниш Посебна знања и вештине
2022061010.06.2022. 2022061010.06.2022. Права детета Породiчнi односi Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2022061414.06.2022. 2022061414.06.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насiље у породiцi Правосудна академија, Београд Кривично право
2022070101.07.2022. 2022070101.07.2022. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Људска права
2022070202.07.2022. 2022070202.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022070404.07.2022. 2022070404.07.2022. Алтернативне санкције Извршење крiвiчнiх санкцiја Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2022070909.07.2022. 2022070909.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2022071313.07.2022. 2022071313.07.2022. Својина и државина Својiнскоправнi односi Државно правобранилаштво, Београд Грађанско право
2022080909.08.2022. 2022080909.08.2022. Породични закон - специјализација из области права детета Породiчнi односi Основни суд у Краљеву , Краљево Грађанско право
2022082222.08.2022. 2022082222.08.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022082525.08.2022. 2022082525.08.2022. Основне комуникацијске вештине Односi с јавношћу i комунiкацiја Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајнi поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022101414.10.2022. 2022101414.10.2022. Увиђај као доказна радња Крiвiчнi поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2022101818.10.2022. 2022101818.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односi с јавношћу i комунiкацiја Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2022102424.10.2022. 2022102424.10.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етiка i iнтегрiтет у правосуђу Хотел 'Пупин', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односi с јавношћу i комунiкацiја Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022102828.10.2022. 2022102828.10.2022. Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2022103131.10.2022. 2022110101.11.2022. Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима Сузбијање трговине људима Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023030101.03.2023. 2023030101.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023030202.03.2023. 2023030202.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023031515.03.2023. 2023031515.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023032121.03.2023. 2023032121.03.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетнiцi Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023032121.03.2023. 2023032121.03.2023. Вештина презентације / презентација у медијима Односi с јавношћу i комунiкацiја Авала (наставни центар МУП-а), Београд Посебна знања и вештине
2023032929.03.2023. 2023032929.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023040606.04.2023. 2023040606.04.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023060808.06.2023. 2023060808.06.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија Библиотека, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односi с јавношћу i комунiкацiја Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт