Skip to main content

Семинари

Од До Teма Материја Локација Област
2022011111.01.2022. 2022011111.01.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022011818.01.2022. 2022011818.01.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Radisson Collection', Београд Посебна знања и вештине
2022012222.01.2022. 2022012222.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022012828.01.2022. 2022012828.01.2022. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Онлајн обука (стари програм), Посебна знања и вештине
2022012929.01.2022. 2022012929.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022020707.02.2022. 2022020707.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2022021919.02.2022. 2022021919.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022121.02.2022. 2022022121.02.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022022121.02.2022. 2022022121.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Основни суд у Краљеву , Краљево Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Хотел 'Шумарице' , Крагујевац Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Јагодина , Јагодина Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Premier aqua', Врдник Људска права
2022030404.03.2022. 2022030404.03.2022. Примена васпитних налога Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Ваљево , Ваљево Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022030707.03.2022. 2022030707.03.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Sheraton', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Метропол', Београд Људска права
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Зрењанин , Зрењанин Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031616.03.2022. 2022031616.03.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Цептер' , Врњачка Бања Кривично право
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031818.03.2022. 2022031818.03.2022. Примена васпитних налога Малолетници Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022031919.03.2022. 2022031919.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022032121.03.2022. 2022032121.03.2022. Јавне набавке - одговорност наручиоца Јавне набавке - корупција Хотел 'Метропол', Београд Кривично право
2022032424.03.2022. 2022032424.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Hilton', Београд Посебна знања и вештине
2022032525.03.2022. 2022032525.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Парк', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Пожаревац , Пожаревац Кривично право
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022032727.03.2022. 2022032727.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022032929.03.2022. 2022032929.03.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Вештине заступања предмета - фаза 1 Кривични поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Грађанско право
2022040101.04.2022. 2022040101.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Нови Сад , Нови Сад Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022040404.04.2022. 2022040404.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Кривично право
2022040707.04.2022. 2022040707.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - слобода изражавања HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022040909.04.2022. 2022040909.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041414.04.2022. 2022041414.04.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022041515.04.2022. 2022041515.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Посебна знања и вештине
2022041616.04.2022. 2022041616.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041818.04.2022. 2022041818.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022042020.04.2022. 2022042020.04.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022042727.04.2022. 2022042727.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Ванпарнични поступак Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022050404.05.2022. 2022050404.05.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Посебна знања и вештине
2022050707.05.2022. 2022050707.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022050909.05.2022. 2022050909.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051010.05.2022. 2022051010.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051111.05.2022. 2022051111.05.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Грађанско право
2022051313.05.2022. 2022051313.05.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022051414.05.2022. 2022051414.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Извор', Аранђеловац Људска права
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022060101.06.2022. 2022060202.06.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022060202.06.2022. 2022060202.06.2022. Права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Утицај права ЕУ на национално право-право потрошача Право ЕУ у грађанским стварима Онлајн обука (стари програм), Право Европске уније
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Права детета Породични односи Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022060606.06.2022. 2022060606.06.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022060707.06.2022. 2022060707.06.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'New City', Ниш Посебна знања и вештине
2022061010.06.2022. 2022061010.06.2022. Права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2022061414.06.2022. 2022061414.06.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - Краља Петра, Београд Кривично право
2022070101.07.2022. 2022070101.07.2022. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Људска права
2022070202.07.2022. 2022070202.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022070404.07.2022. 2022070404.07.2022. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2022070909.07.2022. 2022070909.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2022071313.07.2022. 2022071313.07.2022. Својина и државина Својинскоправни односи Државно правобранилаштво, Београд Грађанско право
2022080909.08.2022. 2022080909.08.2022. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Основни суд у Краљеву , Краљево Грађанско право
2022082222.08.2022. 2022082222.08.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022082525.08.2022. 2022082525.08.2022. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022101414.10.2022. 2022101414.10.2022. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2022101818.10.2022. 2022101818.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2022101818.10.2022. 2022101818.10.2022. HELP програм - Образлагање судских одлука и људска права HELP програм Савета Европе Хотел 'Зира', Београд Људска права
2022102424.10.2022. 2022102424.10.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Пупин', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022102828.10.2022. 2022102828.10.2022. Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2022103131.10.2022. 2022110101.11.2022. Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима Сузбијање трговине људима Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023012121.01.2023. 2023012121.01.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023012626.01.2023. 2023012626.01.2023. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023012828.01.2023. 2023012828.01.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023013030.01.2023. 2023013030.01.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2023013030.01.2023. 2023013030.01.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023020404.02.2023. 2023020404.02.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023020606.02.2023. 2023020606.02.2023. Суђења за ратне злиочине Ратни злочини Хотел 'Belgrade Art', Београд Кривично право
2023020707.02.2023. 2023020707.02.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Војна касарна Васа Чарапић, Београд Кривично право
2023020808.02.2023. 2023020808.02.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023021010.02.2023. 2023021010.02.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Аеро клуб, Београд Кривично право
2023022121.02.2023. 2023022121.02.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023022222.02.2023. 2023022323.02.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2023030101.03.2023. 2023030101.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023030202.03.2023. 2023030202.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023030303.03.2023. 2023030303.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2023030606.03.2023. 2023030606.03.2023. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Вила Брег', Вршац Прекршајно право
2023030606.03.2023. 2023030606.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023030808.03.2023. 2023030808.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023031010.03.2023. 2023031010.03.2023. Обуке које не организује Правосудна академија Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Друге активности Правосудне академије
2023031111.03.2023. 2023031111.03.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023031414.03.2023. 2023031414.03.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Прекршајно право
2023031515.03.2023. 2023031515.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023031515.03.2023. 2023031515.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023031616.03.2023. 2023031616.03.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Амбасадор', Ниш Кривично право
2023031616.03.2023. 2023031616.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Друге активности Правосудне академије
2023031717.03.2023. 2023031717.03.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023031717.03.2023. 2023031717.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Привредно право
2023031818.03.2023. 2023031818.03.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023032222.03.2023. 2023032222.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Суђења за ратне злиочине Ратни злочини Хотел 'Фалкенштајнер', Београд Кривично право
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Друге активности Правосудне академије
2023032424.03.2023. 2023032424.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Привредно право
2023032929.03.2023. 2023032929.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023033131.03.2023. 2023033131.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2023040404.04.2023. 2023040404.04.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Хотел 'М', Београд Прекршајно право
2023040505.04.2023. 2023040505.04.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023040606.04.2023. 2023040606.04.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023040707.04.2023. 2023040707.04.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023040808.04.2023. 2023040808.04.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023041010.04.2023. 2023041010.04.2023. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023041818.04.2023. 2023041818.04.2023. HELP програм - имовинска права HELP програм Савета Европе Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Људска права
2023041919.04.2023. 2023041919.04.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023041919.04.2023. 2023041919.04.2023. Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и непосредни резултати Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Увиђај као доказна радња - изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - фаза 1 Кривични поступак Хотел 'Орбис', Параћин Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - Краља Петра, Београд Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2023042727.04.2023. 2023042727.04.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023042828.04.2023. 2023042828.04.2023. Увиђај као доказна радња - модул 3 - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2023050505.05.2023. 2023050505.05.2023. Увиђај као доказна радња - модул 3 - дигитална форензика Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023050808.05.2023. 2023050808.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2023050909.05.2023. 2023050909.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023050909.05.2023. 2023050909.05.2023. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Ванпарнични поступак Аеро клуб, Београд Грађанско право
2023051010.05.2023. 2023051111.05.2023. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023051010.05.2023. 2023051010.05.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Crown Plaza', Београд Управно право
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Виши суд у Крагујевцу, Крагујевац Привредно право
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел Президент, Палић Људска права
2023051313.05.2023. 2023051313.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023051515.05.2023. 2023051515.05.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023051616.05.2023. 2023051616.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023051616.05.2023. 2023051616.05.2023. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023051717.05.2023. 2023051717.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023051717.05.2023. 2023051717.05.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023051818.05.2023. 2023051818.05.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел "Соларис", Врњачка бања Кривично право
2023051818.05.2023. 2023051818.05.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Planeta Inn', Нови Сад Управно право
2023051919.05.2023. 2023051919.05.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Привредно право
2023051919.05.2023. 2023051919.05.2023. Увиђај као доказна радња - изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - фаза 1 Кривични поступак Хотел 'Каштел', Ечка Кривично право
2023052323.05.2023. 2023052323.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Посебна знања и вештине
2023052323.05.2023. 2023052323.05.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023052626.05.2023. 2023052626.05.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Прекршајно право
2023052828.05.2023. 2023052828.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2023052929.05.2023. 2023052929.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду , Нови Сад Кривично право
2023052929.05.2023. 2023052929.05.2023. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Палас', Београд Посебна знања и вештине
2023060101.06.2023. 2023060101.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Правосудна академија - Краља Петра, Београд Привредно право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Управно право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Људска права и заштита животне средине Еколошко право - кривичноправна заштита Хотел 'Женева лукс', Крагујевац Кривично право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел 'РАС Пазариште', Нови Пазар Људска права
2023060505.06.2023. 2023060505.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2023060606.06.2023. 2023060606.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023060606.06.2023. 2023060606.06.2023. Суђења за ратне злиочине Ратни злочини Хотел 'Belgrade Art', Београд Кривично право
2023060707.06.2023. 2023060808.06.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Хотел "Соларис", Врњачка бања Кривично право
2023060707.06.2023. 2023060707.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023060808.06.2023. 2023060909.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - Краља Петра, Београд Грађанско право
2023060808.06.2023. 2023060808.06.2023. Водич кроз свет дигиталне имовине Државно правобранилаштво Државно правобранилаштво, Београд Државно правобранилаштво
2023060808.06.2023. 2023060808.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Tami Residence', Ниш Управно право
2023060909.06.2023. 2023060909.06.2023. Људска права и заштита животне средине Еколошко право - кривичноправна заштита Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023061010.06.2023. 2023061010.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Вила Брег', Вршац Прекршајно право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. Високотехнолошки криминал - Модул 1: Увод у претње, трендове и изазове интернет криминала Високотехнолошки криминал Хотел Метропол - сала 1, Београд Кривично право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. HELP програм - увод у Конвенцију о људским правима HELP програм Савета Европе Хотел 'Парк', Нови Сад Људска права
2023061414.06.2023. 2023061414.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023061414.06.2023. 2023061414.06.2023. Високотехнолошки криминал - Модул 4: Изазови у истрагама високотехнолошког криминала Високотехнолошки криминал Хотел Метропол - сала 2, Београд Кривично право
2023061515.06.2023. 2023061616.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Високотехнолошки криминал - Модул 5: Високотехнолошки криминал и електронски докази Високотехнолошки криминал Хотел Метропол - сала 3, Београд Кривично право
2023061616.06.2023. 2023061616.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2023061919.06.2023. 2023062020.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел Понте Бианцо, Врање Људска права
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Хотел 'Борови', Сјеница Кривично право
2023062626.06.2023. 2023062727.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023063030.06.2023. 2023063030.06.2023. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023070404.07.2023. 2023070505.07.2023. Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експолатације и принудног рада - мултисекторски приступ Сузбијање трговине људима Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Кривично право
2023071111.07.2023. 2023071111.07.2023. Водич кроз свет дигиталне имовине Државно правобранилаштво ЛМС виртуелна учионица, online Државно правобранилаштво
2023090101.09.2023. 2023090101.09.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023090808.09.2023. 2023090808.09.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023091111.09.2023. 2023091111.09.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Министарство финансија, Београд Управно право
2023091111.09.2023. 2023091111.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023091212.09.2023. 2023091313.09.2023. Јавне набавке - Изазови у откривању и кривичном гоњењу за кривична дела у вези са јавним набавкама Јавне набавке - корупција Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023091313.09.2023. 2023091818.09.2023. Еколошко право-основна обука Еколошко право Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2023091313.09.2023. 2023091313.09.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023091515.09.2023. 2023091515.09.2023. Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право - кривичноправна заштита Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2023091515.09.2023. 2023091515.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2023091616.09.2023. 2023091616.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Научно-технолошки парк, Ниш Кривично право
2023091818.09.2023. 2023092020.09.2023. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Мона', Златибор Кривично право
2023091818.09.2023. 2023091919.09.2023. Високотехнолошки криминал - Утицај нових технологија и компјутерске форензике у кривичном правосуђу Високотехнолошки криминал Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023091818.09.2023. 2023091818.09.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023092121.09.2023. 2023092222.09.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023092626.09.2023. 2023092626.09.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2023092727.09.2023. 2023092828.09.2023. Транспарентност и професионалност судова и јавних тужилаштава у контакту са медијима Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023092828.09.2023. 2023092929.09.2023. Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији - процесуирање предмета прања новца као самосталног кривичног дела Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023092828.09.2023. 2023092828.09.2023. Прекршаји из Закона о јавним набавкама Прекршаји Хотел 'Бах', Београд Прекршајно право
2023092929.09.2023. 2023092929.09.2023. Увиђај као доказна радња - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023100202.10.2023. 2023100202.10.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023100404.10.2023. 2023100404.10.2023. Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и непосредни резултати Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023100505.10.2023. 2023100505.10.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Прекршаји Хотел 'Форум', Суботица Прекршајно право
2023100606.10.2023. 2023100606.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023100606.10.2023. 2023100606.10.2023. Увиђај као доказна радња - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023101010.10.2023. 2023101010.10.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023101313.10.2023. 2023101313.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право
2023101616.10.2023. 2023101616.10.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2023101616.10.2023. 2023101616.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023101818.10.2023. 2023101818.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права - Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023102424.10.2023. 2023102525.10.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023102626.10.2023. 2023102626.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права - Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023102727.10.2023. 2023102727.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права - Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право (програм за почетну обуку)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт