Skip to main content

Мултидисциплинарне обуке „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Уницефом и Астром у Новом Саду и Нишу одржала дводневне обуке на тему „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“.

Обука у Новом Саду одржана је 13. и 14. октобра 2022.године у просторијама хотела „Нови Сад“. Предавачи на обуци били су Слободан Јосимовић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и Јара Петковић, мастер психолог.

Обука у Нишу одржана је 20. и 21. октобра 2022.године у просторијама хотела „Амбасадор“. Предавачи на обуци били су Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду и Марија Соврлић, мастер психолог.

Теме обрађене на обуци биле су:

  • Заштита деце и малолетних лица као оштећених и сведока у кривичном поступку,
  • Комуникација посебно прилагођена деци и информисање детета са посебним освртом на потребе деце из рањивих група,
  • Заштита од секундарне виктимизације и дискриминације,
  • Индивидуална процена детета – идентификовање потреба детета,
  • Акционо планирање начина за унапређење међусекторске сарадње и презентација досадашњих резултата рада МУП-а у овој области.

Мултидисциплинарне обуке „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“ - Извор: Правосудна академија

Циљна група учесника били су судије виших судова и заменици виших јавних тужиоца, представници Служби за помоћ и подршку жртвама, представници центара за социјални рад, адвокати, представници невладиних организација које се баве пружањем помоћи и подршке деци.

Обуке се реализују коришћењем интерактивне методологије рада са одраслима попут интерактивних презентација, студије случаја, играња улога, рада у малим групама, акционог планирања, улазног и излазног тестирања. Ради праћења ефикасности и ефективности обука али унапређења квалитета будућих обука врши се мониторинг и евалуација коришћењем посебно конструисаних стандардизованих упитника.

Наредне обуке реализоваће се према следећем распореду:

  • Крагујевац – 27. и 28. октобар
  • Панчево – 01. и 02. новембар
  • Краљево – 08. и 09. новембар
  • Београд – 14. и 15. новембар 

О нама

Vision

Independent, impartial, professional, efficient and accountable judiciary.

Mission

Create the prerequisites for the development of professionalism in holders of judiciary office by establishing clear, measurable and objective criteria for the election and career advancement and their training and professional development, in line with core values and principles the judiciary system is founded on.

Goal

Develop and conduct training programmes for holders of judiciary offices and other staff in the judiciary system, aimed at acquiring new knowledge and its promotion, development of special abilities and skills, to contribute to strengthening of professional and accountable judiciary system.

Контакт