Skip to main content

Примена права Европске уније за кориснике почетне обуке

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

 
Примена права Европске уније за кориснике почетне обуке - Извор: Правосудна академија

 

Семинар је представио улогу и надлежност Суда правде ЕУ, као и врсте тужби које се могу покренути пред њим. Штавише, овај семинар је такође детаљно проучио дужности и прерогативе које одговарају националним судовима и трибуналима у спровођењу законитости ЕУ. Сходно томе, учесници су стекли знања о расподели надлежности између националних судова и Суда правде ЕУ као и који су то случајеви у којима су национални судови искључиво надлежни.

Такође су коментарисани правни принципи ЕУ које корисници почетне обуке треба да узму у обзир када буду доносили судске одлуке.

Предавачи су били Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz (Европски центар за судије и правнике у Луксембургу) и секретар Ludovic Bernardeau (Општи суд ЕУ).

О нама

Vision

Independent, impartial, professional, efficient and accountable judiciary.

Mission

Create the prerequisites for the development of professionalism in holders of judiciary office by establishing clear, measurable and objective criteria for the election and career advancement and their training and professional development, in line with core values and principles the judiciary system is founded on.

Goal

Develop and conduct training programmes for holders of judiciary offices and other staff in the judiciary system, aimed at acquiring new knowledge and its promotion, development of special abilities and skills, to contribute to strengthening of professional and accountable judiciary system.

Контакт