Skip to main content

Početna obuka

Početna obuka je organizovano sticanje praktičnih i teorijskih znanja i veština, razumevanje uloge i osnovnih principa postupanja sudije i zamenika javnog tužioca u cilju samostalnog, stručnog i efikasnog vršenja funkcije sudije u prekršajnom i osnovnom sudu i zamenika javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu. 
 

Korisnici početne obuke

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u Akademiju na početnu obuku.

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Akademiju.

Broj korisnika početne obuke iz stava 2. ovog člana Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca utvrđuju na osnovu procene broja slobodnih sudijskih mesta u prekršajnim i osnovnim sudovima, odnosno mesta zamenika u osnovnom javnom tužilaštvu, u godini koja sledi nakon godine u kojoj korisnici završavaju početnu obuku, uvećanom za 30%.
 

 Javni konkurs za prijem na početnu obuku

Akademija raspisuje javni konkurs za izbor kandidata za prijem na početnu obuku.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje se jednom godišnje, najkasnije do 1. juna i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i drugom sredstvu javnog informisanja koje pokriva celu teritoriju Republike Srbije.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Uslovi za prijem na početnu obuku

- položen pravosudni ispit;
- ispunjavanje opštih uslova za rad u državnim organima;
- položen prijemni ispit za početnu obuku.

(Izvod iz Zakona o Pravosudnoj akademiji – Članovi 24. do 41.)
 

Statistika početne obuke

XI generacija
  1. Jelena Mihajlović
  2. Jovana Kocić
  3. Katarina Nikolić
  4. Sanja Milutinović
  5. Sandra Đorđević
  6. Dejan Ristanović
  7. Suzana Drobnjaković
  8. Anastasija Mašić
  9. Petrimirka Nikolić
  10. Aleksandra Maslovarić
  11. Jovan Pisarov
  12. Tanja Andrić
  13. Ensar Korać
  14. Jelena Vujičić
  15. Milica Milivojević
  16. Kosta Nenezić
  17. Branka Balešević
  18. Stefan Anđelić
  19. Ivana Čelebić
  20. Aleksandra Miljković
  21. Milena Šoškić
  22. Ksenija Vukmirović
  23. Jovan Nikolić
  24. Olga Jovanović
  25. Ivana Jakovljević
  26. Nikola Nikolić
  27. Vasilije Jovanović
  28. Jelena Veličković
  29. Ksenija Cvetanović
  30. Iva Antić
  31. Bojana Vasiljević
  32. Jovana Stanković
  33. Slađana Savić
  34. Dragana Mladenović
  35. Miloš Veljković
  36. Milena Mirčetić
  37. Vladan Marjanović
  38. Nikola Ilić
  39. Stefan Sojević
  40. Jovana Pajkić
  41. Nataša Radović
  42. Milan Kasalica
  43. Sanja Mijatović
  44. Jelena Blagojević
  45. Marina Stanković
  46. Žarko Zdravković
  47. Bojan Lapčević
X generacija
  1. Luka Anđelković
  2. Biljana Koraćević
  3. Šćepan Praščević
  4. Selena  Sićević
  5. Marija Vižlina
  6. Saša Mitrović
  7. Milun Marković
  8. Dunja Stojadinović
  9. Bojana Arsenijević
  10. Marija Sudarević Milanović
  11. Emina Krkušić
  12. Nemanja Marković
  13. Maša Čejović
  14. Nevena  Resimić
  15. Jelena Cvetković
  16. Branislava Marković      
  17. Aleksandra Gogić
  18. Dejana Đurić
  19. Sofija Mitrović
  20. Strahinja Ćurčić
  21. Srđan Kantar
  22. Stefan  Milošević
  23. Rajko Vranić
  24. Dejan Mišić
  25. Jelena Ćalović
  26. Zorica Saćipović
  27. Milica Milenković
  28. Mina Trutin
  29. Amela Dupljak
  30. Jelena Bošnjak
  31. Aleksandar Cvetković
  32. Stefan  Anđić
  33. Jelena Stefanov
  34. Iva Zdravković
  35. Aleksandar Ilić
  36. Ana Marinkov
  37. Demir Suljović
  38. Dušica Nikolov
  39. Ana Petrović
  40. Marija Ostojić
  41. Gala Bogosavljević
  42. Stefan Nikoletić
  43. Danka Krstić
  44. Jana Debeljak
  45. Marija  Sokić
  46. Đuro Janjić
  47. Damjan  Sladojević
  48. Nikola  Ranković
  49. Jovana Aksentijević
  50. Veljko Janković
  51.  
IX generacija
  1. Aleksandra Lozić
  2. Ana Basarić
  3. Brankica Todorović
  4. Emir Zumberović
  5. Ivana Krstić
  6. Jasmina Marinković
  7. Jelena Ognjanović
  8. Jelena Tesla
  9. Jovana Cvetković
  10. Jovana Milićević
  11. Katarina Simin
  12. Kristina Balnožan
  13. Ksenija Đuričković
  14. Ljubica Janić
  15. Ljubica Šobot Doskač
  16. Marija Stojanović
  17. Marina Trenkić
  18. Marinela Zlatić
  19. Marko Košanin
  20. Marko Petković
  21. Milica Beljin
  22. Milica Jovanović
  23. Milica Mihić
  24. Mina Vulić
  25. Miomira Đorić
  26. Mirjana Leković
  27. Mirjana Vorgić
  28. Miroslav Miljević
  29. Nina Nikolić
  30. Sandra Marjanović Antonijević
  31. Sanja Milutinović
  32. Sanja Okošanović
  33. Slobodan Daković
  34. Stefan Anđelković
  35. Stefan Pavlović
  36. Tanja Stojanović
  37. Tijana Lakić
  38. Vesna Šuković
VIII generacija
  1. Milica Goravica
  2. Sara Resimić
  3. Đorđe Đelić
  4. Aleksandra Rajnović
  5. Ana Stojanović
  6. Jelena Veselinović
  7. Jelena Mitrović
  8. Kristina Lazarević
  9. Marta Radošević
  10. Marija Skoko
  11. Iva Panić
  12. Ljiljana Stanojković
  13. Bojana Tasić
  14. Jelena Spasić
  15. Velibor Vojvodić
  16. Emir Bećirović
  17. Dejan Gašić
  18. Vera Avramović
  19. Stefan Cvejić
  20. Olivera Mijalković
  21. Danilo Lepović
  22. Vanja Đorđević
  23. Nikola Arsić
  24. Bogdan Ljubisavljević
  25. Danilo Babić
  26. Vojislav Milićević

 

VII generacija
  1. Ilija Marković
  2. Vukadin Brajušković
  3. Milena Ćirić
  4. Aleksandra Vujisić
  5. Jelena Milenović
  6. Aleksandra Mrdović
  7. Nina Jovanović
  8. Jelena Cvetinović
  9. Aleksandar Đorđević
  10. Nemanja Maslovarić
  11. Jelena Vujičić
  12. Vladimir Bučić
  13. Siniša Knežević
  14. Aleksandra Đurić
  15. Aleksandra Stojković
  16. Stefan Žunić
  17. Seid Rožajac
  18. Marko Cvetanović
  19. Tatjana Karlavaris
  20. Mirjana Lukić
VI generacija
  1. Ivan Stepanović
  2. Milena Milosavljević
  3. Vukašin Stijović
  4. Ivana Pejčić
  5. Tijana Ranković
  6. Milena Joksić Ranđelović
  7. Sanja Stojanović
  8. Anita Ćatović Blagojević
  9. Milica Skoko
  10. Dušica Lečić
  11. Vanja Ćulibrk
  12. Iva Marković
  13. Minja Panajotović
  14. Jelena Kocić
  15. Bojana Colić
  16. Miloš Sekulić
  17. Fuad Zukorlić
  18. Jovana Dobanovački
  19. Aldin Lekpek
  20. Dušan Milošević
  21. Marija Radojević
  22. Sreten Milovanović
  23. Irina Panov
  24. Ivana Todorović
  25. Slobodanka Gavrić
  26. Marina Panjković
  27. Mia Mandić
  28. Nebojša Stanković
  29. Sanja Knežević
  30. Ivana Dobanovački
  31. Eva Ognjanović
  32. Branka Burlić

 

V generacija
  1. Sonja Pavlović
  2. Jovan Perić
  3. Kristina Nikolić
  4. Valentina Stanković
  5. Radovan Marinković
  6. Senka Bajilo
  7. Ivana Martinović
  8. Dejan Milovanović
  9. Ana Veličković
  10. Ivana Milosavljević
  11. Dijana Perić
  12. Nataša Jovanović
  13. Nataša Strehovski
  14. Nina Atanacković
  15. Irena Vulijanac
  16. Marko Pljakić
  17. Fisnik Islami
  18. Svetlana Mijović
  19. Sanja Miletić
  20. Asmir Bihorac
  21. Dušica Obrenić
  22. Jakša Damjanović
  23. Radan Nišavić
  24. Bogdan Dragana Karadžić
IV generacija
  1. Teodora Pavlović
  2. Milena Vukčević
  3. Stefan Petrović
  4. Maja Perović
  5. Mirko Ilić
  6. Boris Majlat
  7. Mirjana Sredojević
  8. Dejan Petković
  9. Aleksandra Stojsavljević
  10. Dragan Mastilović
  11. Dalibor Đorđević
  12. Aleksandra Peričin
  13. Vojislava Nikolić
  14. Nevena Ilić
  15. Ivan Đikanović
  16. Nemanja Nikodijević
  17. Darko Rašković
  18. Aladin Madžović
  19. Olga Doklestić
  20. Tijana Levakov Vermezović
  21. Dragan Crnomarković
  22. Maja Prelić
  23. Elena Domanović
  24. Miloš Stojanović

 

III generacija
  1. Ivan Marković
  2. Milan Šućur
  3. Irena Jocić
  4. Ninoslav Volarević
  5. Aleksandar Milić
  6. Maja Bakarić
  7. Aleksandar Kocić
  8. Ivana Jontović
  9. Aleksandra Šućur Juhas 
  10. Marija Kozlina
  11. Jelena Pavićević
  12. Aleksandar Babić
  13. Svetlana Marković
  14. Siniša Trifunović
  15. Igor Novković
  16. Branimir Radosavljević
  17. Sanja Skakavac
  18. Katarina Janković
  19. Ana Burić
  20. Vesna Vasić
  21. Milana Uzelac
  22. Sonja Medić
  23. Jelena Vidojević
  24. Tea Đorđević
  25. Aleksandar Jovanović
  26. Vladimir Pecovski
  27. Olivera Bila
  28. Milana Petrović
  29. Marko Srećković
  30. Marko Milovanović
  31. Aleksandra Jokanović
  32. Milica Dubljević
  33. Dejan Milenković
  34. Nataša Filipović
  35. Bratislava Damnjanović
  36. Sonja Popović
  37. Miroslav Krivokuća
II generacija
  1. Irina Jelić
  2. Goran Ramić
  3. Ivana Panoutsopolou
  4. Aco Brajković
  5. Jelena Lakić
  6. Vanja Ćupina
  7. Dušan Milošević
  8. Darko Stojanović
  9. Jelena Đorić Vujačić
  10. Aleksandra Maričić
  11. Jovana Obućina
  12. Vladimir Stevović
  13. Darko Ognjanović
  14. Nebojša Vasiljević
  15. Jelena Savić
  16. Ljiljana Dobrić
  17. Ljiljana Marjanović Andrić
  18. Ivana Radun
  19. Ivana Ivanović
  20. Željko Jovanović
  21. Agim Kamberi
  22. Ivana Milovanović
  23. Bojan Božović
  24. Aleksandar Barac
  25. Bratislava Kolović Nedeljković
  26. Bojan Petković
  27. Nenad Jovanović

 

I generacija
  1. Dragoljub Miladinović
  2. Nebojša Tešić
  3. Marijana Šarac
  4. Ana Kovačević
  5. Slaviša Dimitrijević
  6. Vesna Spasić
  7. Radovan Petrović
  8. Milena Vasić Pejčić
  9. Mirjana Mihajlović
  10. Radomir Ilić
  11. Nebojša Đuričić
  12. Olga Tešović
  13. Bojan Vujačić
  14. Branislav Lepotić
  15. Monika Pap
  16. Branislav Simović
  17. Sanja Sremčev
  18. Goran Svilar
  19. Magdalena Gajić
  20. Biljana Vujičić
  21. Miodrag Marković

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt