Skip to main content

Završni ispit

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama, u periodu od 12. do 21. septembra 2022. godine,  organizuje završni ispit desete generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda,
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

 1. Milena Rašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
 2. Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
 3.  Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
 4.  Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
 5.  Tomislav Kilibarda, Apelacioni javni tužilac u Beogradu

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom, 
- pravna argumentacija i 
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Spisak kandidata koji polažu završni ispit X generacije

Snimci polaganja završnog ispita desete generacije korisnika Pravosudne akademije, po danima i apelacijama

21. septembar 2022. godine, apelacija Niš - poslednji dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 12:00 sati

20. septembar 2022. godine, apelacija Niš - sedmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati - NASTAVAK

20. septembar 2022. godine, apelacija Niš - sedmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

19. septembar 2022. godine, apelacija Kragujevac - šesti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 10:00 - 16:00 sati

16. septembar 2022. godine, apelacija Novi Sad - peti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 10:00 - 16:00 sati

16. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - peti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 10:00

15. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - četvrti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

14. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - treći dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

13. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - nastavak direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

13. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - direktan prenos polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

12. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - direktan prenos polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

Završni ispit IX generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 5. do 8. jula 2021. godine,  organizuje završni ispit devete generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda,
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

 1. Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
 2. Milena Rašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 3.  Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
 4.  Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
 5.  Tomislav Kilibarda, Apelacioni javni tužilac u Beogradu

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom, 
- pravna argumentacija i 
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Prosečna ocena korisnika obuke devete generacije, bila je ....


Spisak kandidata koji polažu završni ispit IX generacije


Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 5. do 8. jula 2021. godine, organizovala je završni ispit devete generacije korisnika početne obuke.

Poslednji dan završnog ispita 9. generacije – 08.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 sati - drugi deo snimka, nakon nestanka struje

Poslednji dan završnog ispita 9. generacije – 08.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 sati

Treći dan završnog ispita 9. generacije – 07.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 do 16:00 sati

Drugi dan završnog ispita 9. generacije – 06.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 do 16:00 sati

Prvi dan završnog ispita 9. generacije – 05.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 do 16:00 sati

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt