Skip to main content
 • UŽIVO - Direktan prenos konferencije "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja", hotel "Metropol Palace"

  Датум
  Локација
  Beograd, hotel Metropol
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na Jutjub kanalu Pravosudne akademije možete pratiti prenos uživo najveće diskusije pravosudne struke o novim pravosudnim zakonima, u organizaciji Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST), a u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Udruženjem sudija prekršajnih sudova (USUDPREK). Okrugli sto, pod...
 • Pravosudna akademija na onlajn konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija na onlajn konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD 2.0) - Izvor: Pravosudna akademija SEELD je jedinstven događaj koji okuplja istaknute pravnike, pravne stručnjake, predstavnike pravosudnih i nezavisnih institucija, članove akademske zajednice, organizacije civilnog...
 • Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pre dve godine Savet Evrope obeležio je deset godina od formulisanja tzv. Lanzarot konvencije – Konvencije o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja koju je RS ratifikovala 2010. godine. U članu 5. Konvencije, propisana je obaveza za države potpisnice, da upošljavaju...
 • Luksemburg 14.05.2019 – Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije na Završnoj konferenciji Evropske mreže za obuku u pravosuđu

  Датум
  Локација
  Luksemburg
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije u Sudu pravde EU u Luksemburgu - Izvor: Pravosudna akademija Tema ovog izuzetnog događaja je Vladavina prava u Evropskoj Uniji, perspektive, zahtevi i izazovi u evropskom pravosuđu. Na konferenciji su sumirani edukativni projekti i programi u oblasti...
 • Završna konferencija Programa „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi“

  Датум
  Локација
  Sarajevo
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na konferenciji su predstavljena najnovija dešavanja na Evropskom sudu za ljudska prava koja se odnose na pravo na slobodu izražavanja, kao i rezultati postignuti u prethodne tri godine trajanja projekta. Delegaciju Pravosudne akademije su činili sertifikovani predavači Saveta Evrope: Zorana...
 • Završna konferencija Horizontal fasiliti projekta za Zapadni Balkan i Tursku

  Датум
  Локација
  Tirana
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Srpsku delegaciju činili su predstavnici brojnih institucija kao što su Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vrhovni kasacioni sud, Pravosudna akademija, Poverenik za rodnu ravnopravnost, Kancelarija za evropske integracije, Centar za sprečavanje trgovine ljudima, kao i...
 • Regionalna konferencija za sudije, tužioce i advokate o slobodi izražavanja

  Датум
  Локација
  Skoplje
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Tema konferencije je bila sloboda izražavanja - pravo na privatnost i dobro upravljanje pravosuđem. U fokusu konferencije je bila analiza novijih presuda Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja i zaštita privatnosti i ugleda, kao i razmena iskustava sa tzv. „kaskadnih“ treninga...
 • Okrugli sto - Borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na okruglom stolu su razmatrana aktuelna pitanja u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, iterorizma. Sudija Vrhovnog kasacionog suda, Biljana Sinanović, naglasila je kako postoji mnogo dilema i spornih pitanja vezanih za...
 • Predavanja o internet domenu, žigu i alternativnom rešavanju sporova

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  B92
  Izvor: B92 Predavači na skupu su: prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih naziva internet domena, sa temom "Rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena"; prof. dr...
 • Konferencija o visokotehnološkom kriminalu i informacionoj bezbednosti “Poveži se sigurno!”

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pres služba Vlade Republike Srbije
  Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, izjavio je da se na prevenciji i borbi protiv svih oblika sajber kriminala i unapređenju informacione bezbednosti svih građana mora raditi sistemski i u partnerstvu sa svim odgovornim subjektima u javnom i...
Subscribe to конференција

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt