Skip to main content
 • UŽIVO - Direktan prenos konferencije "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja", hotel "Metropol Palace"

  Датум
  Локација
  Beograd, hotel Metropol
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na Jutjub kanalu Pravosudne akademije možete pratiti prenos uživo najveće diskusije pravosudne struke o novim pravosudnim zakonima, u organizaciji Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST), a u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Udruženjem sudija prekršajnih sudova (USUDPREK). Okrugli sto, pod...
 • Zakazan test za kandidate koji su konkurisali za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Podsetimo, Ministarstvo pravde je na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19), raspisalo konkurs za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Konkurs je objavljen u Sl. Glasniku br. 126 od 23. oktobra 2020. godine, a zatvoren 9...
 • Objavljen javni konkurs za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE I Ministarstvo pravde raspisuje javni konkurs za izbor pet članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. II Za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove: da je punoletni...
 • Besplatna pravna pomoć

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Besplatna pravna pomoć - Izvor: Pravosudna akademija Pravosudna akademija podržava održavanje obuka kroz izradu i uključivanje plana za obuku pružalaca besplatne pravne pomoći, ali i kroz podršku sprovođenju promotivnih aktivnosti radi što bolje informisanosti građana o ovom zakonu. Prof. dr Saša...
 • Besplatna pravna pomoć

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Besplatna pravna pomoć - Izvor: Pravosudna akademija Pravosudna akademija podržava održavanje obuka kroz izradu i uključivanje plana za obuku pružalaca besplatne pravne pomoći, ali i kroz podršku sprovođenju promotivnih aktivnosti radi što bolje informisanosti građana o ovom zakonu. Prof. dr Saša...
 • Obuka za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći – drugi deo

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuka za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći – drugi deo - Izvor: Pravosudna akademija Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:- Osnovni koncept Zakona – besplatna pravna pomoć i podrška- Pojam i oblici besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške- Pružaoci...
 • Trodnevna radionica - "Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom"

  Датум
  Локација
  Vršac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Trodnevna radionica - "Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom" - Izvor: Pravosudna akademija U saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, Ministarstvom pravde, Misijom OEBS u Srbiji i Kancelarijom Ministarstva pravde SAD Ambasade SAD u Beogradu, od 20. do 22. novembra 2019.g. u hotelu „Vila Breg“ u...
 • Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Izvor: Pravosudna akademija Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su: - Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja - Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u...
 • Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Izvor: Pravosudna akademija Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:- Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju- Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja- Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim...
Subscribe to Министарство правде

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt