Skip to main content

Javne nabavke 2018.

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim Zakonom.“

Zakonom o javnim nabavkama, uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.
 
Pravosudna akademija, u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao državni organ, dužna je da poštuje aktuelni Zakon o javnim nabavkama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.
 
 

Javne nabavke male vrednosti

Mešovita nabavka elektronsko-komunikacionih usluga mobilne telefonije za potrebe Pravosudne akademije (nabavka usluga mobilne telefonije) JNMB 6/2018[ Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Ketering usluge za seminare koje organizuje Pravosudna akademija JNMB 5/2018 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

Usluge prevođenja JNMV 4/2018 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka goriva za službeno vozilo putem debitne kartice za 2018. godinu JNMV 3/2018 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna usluga prevoza JNMV 2/2018 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge organizovanje konferencija, seminara u cilju realizacije projekta UNDP na temu: “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama“ JNMV 1/2018 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt