Skip to main content

Konkursi u 2018. godini

Konkurs za prijem korisnika početne obuke Pravosudne akademije [Zatvoren]

Prijem IX generacije korisnika početne obuke

Konkurs za prijem IX generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 72 od 28. septembra 2018. godine

Prijava

Odluka Visokog saveta sudstva

Odluka Državnog veća tužilaca

Konkursi za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Pravosudnoj Akademiji

Trenutno nema otvorenih konkursa za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Pravosudnoj akademiji

Konkurs Ministarstva pravde za popunjavanje mesta sudijskih i tužilačkih pripravnika[Zatvoren]

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sudijskih pripravnika
(„Službeni glasnik RS”, broj 112/17 od 15.12.2017. godine)

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta tužilačkih pripravnika
(„Službeni glasnik RS”, broj 112/17 od 15.12.2017. godine)

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt