Skip to main content

Уводни састанак поводом обележавања почетка ХЕЛП онлајн курса на даљину – „Образлагање судских одлука и људска права“ који је организован за X и XI генерацију почетне обуке Правосудне академије

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија je у сарадњи са Саветом Европе, дана 18. октобра 2022. године, у Београду у хотелу Зира, организовала за X и XI генерацију почетне обуке Правосудне академије, уводни састанак поводом почетка ХЕЛП онлајн курса на даљину „Образлагање судских одлука и људска права “.

Обука се реализује уз подршку пројекaта „ХЕЛП за Западни Балкан“ и „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“ који су део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“.
Тутор на овом онлајн ХЕЛП курсу „Образлагање судских одлука и људска права“ је Мајда Кршикапа - саветница за међународне односе у Уставном суду.

Уводном састанку присуствовали су полазници X и XI генерације почетне обуке Правосудне академије, којима је овај курс и намењен.

Уводно обраћање на састанку имали су Маја Прелић заменица директора Правосудне академије у Београду која је овом приликом истакла значај дугогодишње успешне сарадње Правосудне академије са Саветом Европе у организовању ХЕЛП курсева, који су саставни део Програма почетне обуке Правосудне академије.

О представљању ХЕЛП методологије и ХЕЛП платформе за учење на даљину полазнике је упознала Јасминка Перуничић Ален, пројектна координаторка пројекта "ХЕЛП за Западни Балкан".

Мајда Кршикапа је приликом онлајн укључења упознала полазнике X и XI генерације почетне обуке Правосудне академије са садржином курса и појаснила модуле кроз које ће учесници пролазити током курса.

Модератор на уводном састанку била је Маја Мићић Лазовић, пројектна координаторка у Канцеларији Савета Европе у Београду.

Учесници су упознати са тим да ће им на крају курса бити уручен сертификат о успешно савладаном курсу (“HELP Certificate”), односно сертификат о похађању предметног курса (“Certificate of Participation”), који заједнички издају Правосудна академија и Савет Европе.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt