Skip to main content

Prijemni ispit - upis XII generacije korisnika početne obuke

VAŽNO - Objavljena konačna rang lista kandidata za prijem XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Konačna rang lista kandidata za upis XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Lista je objavljena dana 06. jula 2022. godine u 15:10 sati

Odluka Visokog saveta sudstva kojim se povećava broj primljenih kandidata na ukupno 27.

Važno obaveštenje:

Kandidati će sa obukom početi 01. oktobra 2022. godine

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 19. maja 2022. godine u 16:20 sati

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

Rezultati su objavljeni dana 19. maja 2022. godine u 15:50 sati

KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem XII generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 095/2021 od 01. oktobra, 2021. godine"

Odluka Visokog saveta sudstva - odluka je objavljena ..., 2021. godine 
Odluka Državnog veća tužilaca - odluka je objavljena ..., 2021. godine
Okvirni program prijemnog ispita Pravosudne akademije 
Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
2. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu  
3. Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

NAKNADA ZA POLAGANJE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12 000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Važno:

Zbog epidemiološke situacije - MOLIMO kandidate da NE UPLAĆUJU unapred predviđeni iznos od 12,000 dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita, dok ne bude precizno UTVRĐEN datum polaganja PISMENOG dela prijemnog ispita.

Kandidati će uplatnicu kao dokaz, doneti i dati na uvid NA DAN POLAGANJA PISMENOG dela prijemnog ispita.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS. Prijave se podnose svakog radnog dana od 07:30 do 15:00 sati, i to:

Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu prijemni@pars.rs (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 64 869 02 99). Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu. Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena.

Prijava Uputstvo za prijavljivanje putem elektronske pošte Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

Kandidat prilaže:

Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu

 • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
 • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
 • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena.

Prijava Uputstvo za prijavljivanje putem elektronske pošte Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom
PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Po oglašenom „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, XII-te generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku 095/2021. od 01. oktobra, 2021. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE da je pisani deo prijemnog ispita zakazan za 9. maj 2022. godine u 10:00 sati

Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

 • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – u maloj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića br.13
 • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije –  Hotel Kragujevac, ulica Kralja Petra I broj 18 sala broj 3
 • U Nišu - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Trg Kralja Aleksandra br. 11, u amfiteatru
 • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, sala na III spratu

Podsećamo kandidate da je na pismeni deo ispita neophodno da dođu najkasnije 30 minuta pre početka održavanja samog ispita, i da sa sobom ponesu važeću ličnu kartu/ pasoš radi dokazivanja identiteta.

SVI kandidati, dužni su sa sobom da ponesu dokaz o uplati, a KANDIDATI KOJI SU SE PRIJAVILI ELEKTRONSKIM PUTEM, da sa sobom ponesu overene fotokopije dokumenata.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Važno – PRAVILA PONAŠANJA za kandidate koji polažu u Beogradu, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije:

- Svi kandidati treba da dođu na glavni ulaz, iz pravca Ulice Trg Nikole Pašića
- Služba obezbeđenja Narodne skupštine, kontrolisaće ulaz kandidata prema priloženom spisku, dostavljenom od strane Pravosudne akademije
- Prilikom ulaska u zgradu Narodne skupštine, predstavnici MUP-a, vršiće KD kontrolu svih kandidata koji ulaze u zgradu,
- Kandidati su dužni da se strogo pridržavaju Odluke administrativnog Odbora, između ostalog koja nalaže da lica koja dolaze u zgradu Narodne skupštine moraju da budu odevena na način kojim se čuva ugled i dostojanstvo Narodne skupštine (ZABRANJENA je sportska odeća i obuća – bele patike i sl. zatim džins, bermude i kratke pantalone, odnosno majice i odeća sa golim ramenima, kao i obuća sa otvorenim prstima i sl.)
- Kandidati su u OBAVEZI da čuvaju inventar i NE DIRAJU poslaničke jedinice koje su raspoređene na klupama
- ZABRANJENA je šetnja po hodnicima Narodne skupštine
- Odlazak kandidata do toaleta moguć je jedinu uz pratnju zaposlenih u Narodnoj skupštini
- Pušenje u zgradi je NAJSTROŽE ZABRANJENO

UVID U TEST kandidati mogu izvršiti isključivo uz prethodnu najavu telefonom ili elektronskom poštom, i to: 

Za Beograd - najava za uvid u test na broj telefona 011 2184 030 ili elektronskom poštom na adresu akademija@pars.rs - Uvid u test na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41. Za Novi Sad - najava za uvid za u test na broj telefona 021 4876 532 ili elektronskom poštom na adresu ljuba.slijepcevic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, Sutjeska br.3, 21101 Novi Sad – zgrada Apelcaionog suda u Novom Sadu, V sprat – kancelarija 519 Za Niš - najava za uvid u test na broj telefona 018 504 040 ili elektronskom poštom na adresu milan.mitrovic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, Vožda Karađorđa br. 23, 18105 Niš – Zgrada Višeg suda u Nišu Za Kragujevac – najava za uvid u test na broj telefona 034 6196 181 ili elektronskom poštom na adresu vladimir.gavrilovic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, Trg Slobode br. 4, 34000 Kragujevac, Nova zgrada Palata pravde, kancelarija medija centra na prvom spratu.

Rešenja na prigovore kandidata objavljena su 10. maja 2022. godine u 16:10

Rešenja na prigovore kandidata:

Prigovor NI7752902 – Odbijen
Prigovor NI7760146 – Odbijen
Prigovor NI7846711 – Odbijen
Prigovor NI7871828 – Odbijen
Prigovor NI7918829 – Odbijen
Prigovor KG6064820 – Odbijen

VAŽNO - Sve liste sa šiframa kandidata, nakon polaganja pismenog dela prijemnog ispita, biće istaknute ISKLJUČIVO na sajtu Pravosudne akademije.

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Lista sa imenima kandidata koji su POLOŽOLI pismeni deo prijemnog ispita

Lista sa imenima kandidata koji su POLAGALI pismeni deo prijemnog ispita

Lista je objavljena 10. maja 2022. godine u 16:30 sati

Pravosudna akademija objavljuje liste sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni deo prijemnog ispita 09.05.2022. godine. Liste su postavljene 09. maja 2022. godine u 14:33 sati

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad 

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Rešenja na prigovore kandidata:

Prigovor NI7752902 – Odbijen Prigovor NI7760146 – Odbijen

Rešenja na prigovore kandidata objavljena su 10. maja 2022. godine u 16:10

 • Prigovor NI7846711 – Odbijen
 • Prigovor NI7871828 – Odbijen
 • Prigovor NI7918829 – Odbijen
 • Prigovor KG6064820 – Odbijen
TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Kandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

Kratko video uputstvo za kandidate - kako da pravilo popune i pošalju Test ličnosti

RASPORED POLAGANJA

SVI kandidati će polagati „Test ličnosti“ u četvrtak, 12. maja 2022. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati. Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sati

Procedura polaganja testa ličnosti:

Kandidatima će u četvrtak, 12. maja, 2022. godine u 09:00, biti poslata elektronska pošta na adresu, preko koje su i do sada komunicirali sa Pravosudnom akademijom, a sa adrese prijemni@pars.rs.

Proveriti foldere TRASH I SPAM, ukoliko do 09:30 kandidat nije dobio navedenu elektronsku poštu, treba da se javi na broj 0648690299 ili na adresu dejan.georgijev@pars.rs

Naslov elektronske pošte glasiće: „Test ličnosti, za kandidate koji su konkurisali za prijem na početnu obuku HII generacije polaznika Pravosudne akademije

Kao prilog elektronskoj pošti, biće dodat PDF fajl u okviru koga je moguće unositi tražene podatke/ markirati odgovore na ponuđena pitanja i sl. pod nazivom „Test-licnosti-12-generacija.pdf

Nakon popunjavanja testa, kandidat je dužan,  da popunjeni fajl/ test preimenuje i snimi, tako što će na početku naziva fajla dodati svoju ŠIFRU koju je dobio prilikom polaganja pismenog dela prijemnog ispita.

Konačan naziv fajla treba da bude npr. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-12-generacija.pdf

Svaki kandidat je u obavezi da čuva tajnost sadržaja testa i ne sme pružiti uvid u test neovlašćenim licima.

Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sa naslovom/ subject  - u koji OBAVEZNO moraju uneti šifru sa polaganja pismenog dela prijemnog ispita npr:  BGXXXXXXXX – Popunjen test ličnosti.

Naknadne informacije, uputstva i sl. potražite na strani posvećenoj prijemnom ispitu u podnaslovu "Test ličnosti".

VAŽNA NAPOMENA:
Skrećemo pažnju kandidatima da pažljivo pročitaju svako pitanje. Tokom popunjavanja testa, bitno je da kandidat NE PRESKAČE pitanja, odnosno da na svako PITANJE DA ODGOVOR.

U Beogradu, 07. maja 2022. godine u 11:15 sati

REZULTATI TESTA

Obaveštenje za kandidate koji su dana 12. maja 2022. godine polagali test ličnosti - SVI KANDIDATI SU POLOŽILI TEST LIČNOSTI

Beograd, 13. maj 2022. godine u 10:44 sati

USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati 3 dana, odnosno 17. 18. i 19. maja 2022. godine.

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije, ulica Terazije br. 41

17. 18. i 19. maja 2022. godine s početkom u 09:00 sati

Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 30 minuta pre naznačenog termina za pisanje koncepta (posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00 sati).

Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže. Grupe su sastavljene od po tri kandidata.

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
2. Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu
3. Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

Kandidati će polagati u biblioteci Pravosudne akademije.  Kandidati koji čekaju polaganje ili pripremu, mogu pratiti polaganje usmenog dela ispita, kroz direktan prenos koji je obezbeđen, u antreu Akademije, na spratu.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd.

ISPITNA KOMISIJA

Za usmeni deo prijemnog ispita imenovana je komisija u sledećem sastavu:

RANG LISTA

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji, članom 41. Statuta Pravosudne akademije i članom 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se ... polaznika početne obuke dvanaeste generacije.

REZULTATI ISPITA

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 19. maja 2022. godine u 16:20 sati

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

 Rezultati su objavljeni dana 19. maja 2022. godine u 15:50 sati

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

Konačna rang lista kandidata za upis XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Lista je objavljena dana 06. jula 2022. godine u 15:10 sati

Odluka Visokog saveta sudstva kojim se povećava broj primljenih kandidata na ukupno 27. Statut Pravosudne akademije 

DODATNA OBJAŠNJENJA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

prijemni ispit

Izvučen je test broj 3

Treći i poslednji dan direktnog prenosa polaganja usmenog dela prijemnog ispita XII generacije polaznika Pravosudne akademije - Beograd, 19.05.2022.

Drugi dan direktnog prenosa polaganja usmenog dela prijemnog ispita XII generacije polaznika Pravosudne akademije - Beograd, 18.05.2022.

Direktan prenos polaganja usmenog dela prijemnog ispita XII generacije polaznika Pravosudne akademije - Beograd, 17.05.2022.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt