Skip to main content

Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

Pravosudna akademija je u okviru projekta“ Podrška Evropske unije jačanju kapaciteta Pravosudne akademije“ , 21.11.2017. godine godine, objavila javni poziv sudijama i tužiocima za imenovanje članova Nacionalne mreže.

Nacionalna mreža je osnovana u sastavu od trideset i jednog sudije i tužioca, a u cilju primene evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji.

Osnivanje ovakve vrste Mreže, značajno je za širenje prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ( ESLJP) koji je osnovan sa ciljem da štiti prava i slobode koje se garantuju Konvencijom o ljudskim pravima

Nacionalna mreža, doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, olakšava razmenu informacija o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, doprinosi zajedničkom razumevanju značaja primene najviših standarda ljudskih prava, čini je dostupnom sudijama i tužiocima i omogućava da se nosioci pravosudnih funkcija aktivno uključe u programe obuke Pravosudne akademije, koja ključno doprinosi promociji uloge i značaja Nacionalne mreže.

Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji

 

Ciljevi osnivanja Nacionalne mreže:

 • primena EU standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji; 
 • obezbeđivanje olakšanog pristupa sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu;
 • unapređivanje i usklađivanje sudske prakse u sudovima RS sa evropskim standardima;
 • obezbeđivanje olakšane razmene informacija sudija i tužilaca o sudskoj praksi suda u Strazburu;
 • jačanje zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji;
 • jačanje i učvršćivanje međunarodne saradnje i komunikacije između sudija i tužilaca

Aktivnosti Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji:

Članovi Nacionalne mreže

O izboru članova Nacionalne mreže, koja je konstituisana 24.januara 2018. godine,
odlučivala je komisija sastavljena od predstavnika: Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Programskog saveta Pravosudne akademije:

Imenovani članovi Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji:

 1. Aleksandra Leković, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
 2. Ana Lukić Vidojković, sudija, Viši sud u Nišu, građansko pravo 
 3. Ana Stamenić, sudija, Viši sud u Novom Sadu, krivično pravo
 4. Biljana Lepotić, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
 5. Biljana Nikolić, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo
 6. Borivoje Gajić, sudija, Apelacioni sud u Novom Sadu, građansko pravo
 7. Vesna Filipović, sudija, Apelacioni sud u Beogradu, građansko pravo
 8. Gordana Veljović, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo
 9. Danijela Dukić, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo *KOORDINATOR
 10. Dragana Marčetić, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
 11. Dušan Dakić, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
 12. Ivana Marković Radojević, sudija, Apelacioni sud u Beogradu, građansko pravo,  *KOORDINATOR
 13. Ivana Milovanović, sudija, Osnovni sud u Nišu, krivično pravo
 14. Ivana Pavlović, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo
 15. Ivana Ramić, sudija, Viši sud u Beogradu, krivično pravo
 16. Jelena Stevanović, sudija, Apelacioni sud u Beogradu, građansko pravo
 17. Milica Zlatković, sudija, Apelacioni sud u Nišu, građansko pravo
 18. Mr Milka Gajinov, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
 19. Nebojša Đuričić, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
 20. Tanja Pavlović Nedeljković, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo *ZAMENIK KOORDINATORA
 21. Tatjana Todorović, sudija, Privredni sud u Kragujevcu, privredno pravo
 22. Snežana Marjanović, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
 23. Sonja Simonović Stojanović, sudija, Apelacioni sud u Nišu, građansko pravo
 24. Biljana Silađi, zamenik javnog tužioca, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, krivično pravo
 25. Zorica Grujin, zamenik javnog tužioca, Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu, krivično pravo
 26. Jasmina Krštenić, zamenik javnog tužioca, Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu, krivično pravo *KOORDINATOR
 27. Mr Jasmina Stanković, zamenik javnog tužioca, Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, upućena u RJT - krivično pravo
 28. Leposava Vujanović Porubović, zamenik javnog tužioca, Više javno tužilaštvo u Beogradu, krivično pravo
 29. Olivera Pejak Prokeš, sudija, Apelacioni sud u Novom Sadu, građansko pravo *KOORDINATOR
 30. Sanja Kostić, sudija, Apelacioni sud u Nišu, građansko pravo
 31. Snežana Marić, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo

 

Sastanci Nacionalne mreže

Prvi sastanak Nacionalne mreže - 24 - 25. januar, 2018. godine

Drugi sastanak Nacionalne mreže - 4. maj, 2018. godine

Treći sastanak Nacionalne mreže - 8. jun, 2018. godine

Četvrti sastanak Nacionalne mreže - 24. maj, 2019. godine

Peti sastanak Nacionalne mreže - 26. septembar, 2019. godine

Galerija fotografija sa 5. sastanka Nacionalne mreže u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

FOTOGRAFIJE

Šesti sastanak Nacionalne mreže - 26. novembar, 2019. godine

Galerija fotografija sa 6. sastanka Nacionalne mreže u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

Seminari

Prvi seminar Nacionalne mreže - 25. i 26. oktobar, 2018. godine

Galerija fotografija sa prvog seminara - Izvor: Pravosudna akademija

Drugi seminar Nacionalne mreže - 26. i 27. novembar, 2018. godine

Galerija fotografija sa drugog seminara - Izvor: Pravosudna akademija

Treći seminar Nacionalne mreže - 7. i 8. oktobar, 2021. godine

Galerija fotografija sa trećeg seminara - Izvor: Pravosudna akademija

Studijske posete

Studijska poseta 1

U martu 2018. godine na inicijativu Pravosudne akademije, za članove Nacionalne mreže je uz podršku British Council-a, organizovana studijska poseta Strazburu.

Galerija fotografija sa prve studijske posete Strazburu u martu 2018. godine

Studijska poseta 2

U aprilu 2019. godine na inicijativu Pravosudne akademije, za članove Nacionalne mreže je uz podršku Saveta Evrope, organizovana druga studijska poseta Strazburu.