Skip to main content

Okrugli sto "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja"

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Telegraf

Okrugli sto
Okrugli sto "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" - Izvor: Telegraf

Najveća diskusija struke o novim pravosudnim zakonima Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Udruženjem sudija prekršajnih sudova (USUDPREK) organizuje u utorak, 8. novembra konfereciju

"Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana-izazovi i rešenja" koja će se održati u hotelu "Metropol Palace" sa početkom u 10.30 časova.

Očekuje se da ovo bude najveći skup struke, sa više od 200 učesnika u diskusiji, od kada su objavljeni prvi radni tekstovi novih pravosudnih zakona, u skladu sa ustavnim amandmanima, usvojenim u februaru ove godine.

Konferenciju će uvodnim obraćanjem otvoriti ministarka pravde Srbije Maja Popović i predsednik UST i Viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović. U uvodnom delu skupa uvodna izlaganja, pred radni deo konferencije, izložiće i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre, kao i sudija Prekršajnog apelacionog suda Goran Božić iz Udruženja sudija prekršajnih sudova.

Moderator konferencije je direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

U radnom delu ovog skupa pomoćnici ministra pravde i članovi radnih grupa za izradu nacrta pravosudnih zakona, koji se menjaju u skladu sa ustavnim amandmanima, predstaviće predloge ključnih novina, a učesnicima će se obratiti i zamenik člana Venecijanske komisije.

Potom će uslediti obraćanje organizatora konferencije i diskusija učesnika, među kojima će, pored sudija i tužilaca, biti i profesori pravnih fakulteta u Srbiji, advokatu i predstavnici drugih strukovnih udruženja.

 

Okrugli sto
Okrugli sto "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" - Izvor: Ministarstvo pravde 

Organizatori konferencije podsećaju na važnost izmena ovih zakona u skladu sa ustavnim amandmanima i evropskim standardima koji treba da stvore uslove za efikasnije i odgovornije pravosuđe u Srbiji. Reč je o predlozima novih zakona - Zakon o sudijama, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o Visokom savetu tužilaca i Zakon o uređenju sudova.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt