Skip to main content

Postupanje državnih organa u slučaju nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Postupanje državnih organa u slučaju nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima - Izvor: Pravosudna akademija

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom zaštite životne sredine u okviru projekta pod nazivom „Unapređenje kapaciteta krivičnog pravosudnog sistema Srbije za efikasno bavljenje kriminalom u skladu sa standardima ljudskih prava, faza 3“ organizovala je seminar na temu: „Postupanje državnih organa u slučaju nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima“  28. oktobra 2022.g. u Beogradu, u Palati Srbije.

 

Obukom su obuhvaćeni javni tužioci sa područja beogradske apelacije, inspektori za zaštitu životne sredine i policijski službenici sa ciljem jačanja koordinacije radi poboljšanja sprovođenja ekološkog zakonodavstva.

Takođe, u okviru projekta u izradi su smernice za tužioce, policijske službenike i inspektore za zaštitu životne sredine koji se bave slučajevima upravljanja opasnim otpadom i ekološkim zločinima u zaštićenim prirodnim područjima. Smernice će biti osnova za razvoj kapaciteta ovih službenika, u cilju poboljšanja njihovog odgovora na ekološki kriminal.

Predavači na ovom seminru su bili:

  • Slavko Mladenović – načelnik odeljenja za zaštitu biodiverziteta, Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, Ministarstvo zaštite životne sredine,
  • Aleksandra Došlić – načelnik odeljenja za zaštićena područja, , geodiverzitet i ekološku mrežu, Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, Ministarstvo zaštite životne sredine,
  • Rajka Opančina – šef odseka za opasan i ostali otpad, Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, Ministarstvo zaštite životne sredine,
  • Dragana Krunić – zamenik načelnika Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, UKP, MUP,
  • Aleksandar Buha – kriminalistički inspektor u odeljenju za borbu protiv korupcije, UKP, MUP i
  • Branislava Vučković – zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt