Skip to main content

Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačke funkcije

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 

Na obuci su obrađene sledeće teme:
- Pojam neprimerenog uticaja u javnom tužilaštvu;
- Samostalnost javnog tužilaštva i zaštita od neprimerenog uticaja – međunarodni standardi i nacionalni pravni okvir;
- Uloga poverenika za zaštitu od neprimerenog uticaja;
- Tipovi neprimerenog uticaja, mehanizmi za zaštitu od neprimerenog uticaja i primeri iz uporedne i domaće prakse.

Predavači na ovoj obuci bili su: Mirjana Samardžić koordinatorka projekta (Savet Evrope), Ksenija Dajanović zamenica javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Lazar Lazović zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Milan Tkalac član Državnog veća tužilaca i poverenik za samostalnost i Vesna Perović zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu

Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačke funkcije - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt