Skip to main content

Sporazum o saradnji Pravosudnih akademija Republike Turske i Republike Srbije

Датум
Локација
Ankara
Аутор
Pravosudna akademija

U okviru učešća na međunarodnom programu obuke o suzbijanju zločina u vezi sa trgovinom drogom, dana 17. oktobra 2022. godine u Ankari, potpisan je sporazum o saradnji između Pravosudnih akademija Republike Turske i Republike Srbije.

Sporazum su potpisali direktor Pravosudne akademije Republike Turske g. Muitin Ozdemir (Muhittin Özdemir) i direktor Pravosudne akademije Republike Srbije g. Nenad Vujić.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt