Skip to main content

Studijska poseta Francuskoj Republici i Velikom Vojvodstvu Luksemburga na temu „Zaštita prava u obasti javnih nabavki“

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Studijska poseta Francuskoj Republici i Velikom Vojvodstvu Luksemburga na temu „Zaštita prava u obasti javnih nabavki“ - Izvor: Pravosudna akademija

Studijska poseta je  realizovana u periodu od 24. do 28. oktobra 2022. godine, u Parizu i  Velikom Vojvodstvu Luksemburga, za predstavnike Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Kancelarije za javne nabavke, Pravosudne akademije, Upravnog suda  i pojedinačne sudije i tužioce koji postupaju u predmetima u vezi korupcije u oblasti javnih nabavki.

 

Cilj studijske posete je upoznavanje sa sistemom zaštite prava i borbe protiv korupcije u oblasti javnih nabavki Republike Francuske, kao i razmena znanja i iskustava između predstavnika institucija u Republici Francuskoj nadležnih za pomenute oblasti i predstavnika delegacije Republike Srbije. U okviru posete  Republici Francuskoj  su organizovani sastanci sa predstavnicima Vladinih institucija, agencija i sudova  kao i  poseta Sudu pravde Evropske unije u Velikom Vojvodstvu Luksemburga.

Učesnici studijske posete su posetili i Ambasadu Republike Srbiji u Parizu i predstavili svrhu svoje posete ambasadorki Republike Srbije u Francuskoj.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt