Skip to main content

Zakazano polaganje završnog ispita jubilarne X generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Deseta jubilarna generacija korisnika početne obuke sprema se za polaganje završnog ispita na Pravosudnoj akademiji.

Korisnike početne obuke su za proveru razvijenosti kompetencija spremali dugogodišnji mentori, sudije i tužioci sa područja sve četiri apelacije u čijim sedištima su pripreme i održane tokom leta.
Zakonom o Pravosudnoj akademji („Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015“) završni ispit definisan je kao provera praktičnih znanja i sposobnosti (kompetencija) za obavljanje posla nosilaca pravosudnih funkcija.

Završni ispit X generacije korisnika početne obuke održaće se u periodu od 12. do 21. septembra 2022. godine po sledećem rasporedu polaganja kandidata po danima

 

Zakazan završni ispit desete generacije korisnika početne obuke - Izvor: Pravosudna akademija

Zakazan završni ispit desete generacije korisnika početne obuke - Izvor: Pravosudna akademija

Ispitnu komisiju čine:

  1. Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
  2. Milena Rašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
  3. Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
  4. Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
  5. Tomislav Kilibarda, Apelacioni javni tužilac u Beogradu

Ocenom od 1 do 5 procenjivaće nivo stečenih kompetencija korisnika kroz simulacije suđenja sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

  • upravljanje postupkom,
  • pravna argumentacija i
  • opšti utisak izlagača

Prateći savremene  tendencije integracije modernih tehnologija u pravosudni sistem ovogodšnji završni ispit realizovaće se u hibridnom formatu.

Program početne obuke zasnovan je na modelu razvoja kompetencija neophodnih za vršenje neke od pravosudnih funkcija. Obuhvata primenu materijalnih i procesnih zakona, sudsku i tužilačku praksu, međunarodne pravne standarde, razvijanje posebnih veština neophodnih za obavljanje sudske i tužilačke profesije kao i načela sudijske i tužilačke etike. Realizuje se kroz mentorski rad i stručno usavršavanje polaznika.

Jedan od dokaza kvaliteta početne obuke na Pravosudnoj akademiji kao i njenog značaja u stručnom usavršavanju budućih nosilaca pravosudnih funkcija jesu i uspesi korisnika početne obuke na Themis takmičenju Evropske mreže za obuku u pravosuđu.  Luka Anđelković, Gala Bogosavljević (korisnici početne obuke X generacije) i Jelena Mihajlović (korisnica početne obuke XI generacije) ovogodišnji su pobednici takmičenja.

Direktan prenos završnog ispita moguće je pratiti preko YouTube kanala Pravosudne akademije

Pravosudna akademija želi puno sreće i uspeha X generaciji korisnika početne obuke!

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt