Skip to main content

Završna regionalna konferencija "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi"

Датум
Локација
Budva
Аутор
Pravosudna akademija

Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope na temu slobode izražavanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX) održan je 20. oktobra 2022. godine u Budvi, Crna Gora.

jge

Završna regionalna konferencija "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi" - Izvor: Pravosudna akademija

Konferencija je okupila ključne partnere i korisnike regionalne komponente projekta s dva cilja:
• da ustanove ključne izazove u implementaciji relevantnih evropskih standarda,
• da razmene iskustva stečena kroz implementaciju druge faze projekta.
Predstavnici Pravosudne akademije na ovom događaju bili su: Gordana Komnenić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Vanja Ćulibrk zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, Dušan Spasić rukovodilac sektora za stalnu obuku i Aleksandar Kostić službenik za međunarodnu saradnju.

eee

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt