Skip to main content

Završni ispit I generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla sudije prekršajnog suda, osnovnog suda i zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu. Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla sudije prekršajnog suda, osnovnog suda i zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu. 
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Ocenjivanje završnog ispita izražava se ocenama od 1 do 5. Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. Ocenjivanje završnog ispita izražava se ocenama od 1 do 5. Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 
Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Završni ispit I generacije

Završni ispit održan je 4, 5, i 6 februara 2013. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Svi korisnici početne obuke iz prve generacije uspešno su posložili završni ispit. Objavljujemo listu korisnika početne obuke po azbučnom redu.

 1. Milena Vasić-Pejčić
 2. Bojan Vujačić
 3. Biljana Vujičić
 4. Magdalena Gajić
 5. Slaviša Dimitrijević
 6. Nebojša Đuričić
 7. Radomir Ilić
 8. Ana Kovačević
 9. Branislav Lepotić
 10. Dragoljub Miladinović
 11. Mirjana Mihajlović
 12. Monika Pap
 13. Radovan Petrović
 14. Goran Svilar
 15. Branislav Simović
 16. Vesna Spasić
 17. Sanja Sremčev
 18. Nebojša Tešić
 19. Olga Tešović
 20. Marijana Šarac
Dokumenti I generacije

Dokument 1
Dokument 2

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt