Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Најновија дешавања у судској пракси Европског суда за људска права у области слободе изражавања – билтен бр.2

Година издавања
2021.
Област
Људска права
Тема
Пракса Европског суда за људска права
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
пракса ЕСЉП
слобода изражавања
стандарди Европског суда за људска права

Најновија дешавања у судској пракси Европског суда за људска права у области слободе изражавања – билтен бр.1

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Пракса Европског суда за људска права
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
пракса ЕСЉП
слобода изражавања
стандарди Европског суда за људска права

Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима: Слобода изражавања

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Европска конвенција о људским правима
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
заштита људских права
пракса ЕСЉП
слобода изражавања
стандарди Европског суда за људска права

Водич за члан 17 Европске конвенције о људским правима: забрана злоупотребе права

Година издавања
2021.
Област
Људска права
Тема
Европска конвенција о људским правима
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
злоупотреба права
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права

Примена стандарда Уједињених нација у поступању домаћих судова у заштити људских права: Стандарди Уједињених нација у области азила и миграција - приручник за судије

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Азил и миграције
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
азил
заштита људских права
миграције
пракса УН комитета
приручник
стандарди Уједињених нација
судска пракса
Фајл

Примена стандарда Уједињених нација у поступању домаћих судова у заштити људских права: Стандарди Уједињених нација у остваривању принципа недискриминације - приручник за судије

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Забрана дискриминације
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
дискриминација
заштита људских права
пракса УН комитета
приручник
стандарди Уједињених нација
судска пракса

Примена стандарда Уједињених нација у поступању домаћих судова у заштити људских права: Стандарди Уједињених нација у остваривању права особа са инвалидитетом - приручник за судије

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Права особа са инвалидитетом
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
заштита особа са инвалидитетом
пракса УН комитета
приручник
стандарди Уједињених нација
судска пракса

Примена стандарда Уједињених нација у заштити људских права пред домаћим судовима - права детета, приручник за судије

Година издавања
2022.
Област
Људска права
Тема
Права детета
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
заштита људских права
права детета
пракса УН комитета
приручник
стандарди Уједињених нација
судска пракса

Приручник за обуку професионалаца у области правосуђа по мери детета

Година издавања
2022.
Област
Људска права
Тема
Правосуђе по мери детета
Издавач
Child Rights in Serbia и Правосудна академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Ненад Вујић
Др Ивана Стевановић
Др Милица Колаковић-Бојовић
Љубинка Марковић
Оливера Зечевић
Љубица Милутиновић
Андреа Делибашић
Стефан Вучићевић
Игор Милованов
Кључне речи
правосуђе по мери детета
смернице за предаваче
малолетници

Приручник и курикулум за обуку професионалаца у контакту са децом жртвама кривичних дела

Година издавања
2022.
Област
Kривично право
Људска права
Тема
Деца жртве кривичних дела
Издавач
Child Rights in Serbia
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
жртве кривичног дела
малолетници
приручник

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт