Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Приручник за увиђај

Година издавања
2018.
Област
Kривично право
Тема
Увиђај
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Јасмина Киурски - заменица републичке јавне тужитељке,
Лепосава Вујановић Порубовић - заменица јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду,
проф. др Слободан Савић - Институт за судску медицину „Милован Миловановић“Медицинског факултета Универзитета у Београду,
Јелена Стошић - полицијски саветник, шеф одсека за ДНК анализе и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије,
Анђелка Вучетић Драговић- главни полицијски инспектор, главни вештак за ДНК вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије,
Александар Радомировић - полицијски саветник, начелник Одељења за вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије,
др Наташа Радосављевић Стевановић - самостални полицијски инспектор, начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије
Кључне речи
вештачење
увиђај кривичног дела
приручник
увиђај
увиђај саобраћајних незгода
Фајл

Водич за примену Закона о кривичном поступку Републике Србије

Област
Kривично право
Тема
Закон о кривичном поступку
Издавач
Пројекат „Имплементација новог Законика о кривичном поступку“ и Правосудна академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Валентина Баић, доцент на Криминалистичко-полицијској академији у Београду
Кључне речи
Закон о кривичном поступку
приручник
Фајл

Приручник за тужиоце Републике Србије о вештинама вођења поступка

Година издавања
2015.
Област
Kривично право
Тема
Вођење поступка
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Маркус Функ
Кључне речи
вештине вођења поступка
приручник

Насиље у породици - положај оштећеног лица у кривичном поступку

Област
Kривично право
Тема
Насиље у породици
Врста публикације
Електронска
Аутор
Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
Кључне речи
кривични поступак
насиље у породици
положај оштећеног
пракса ЕСЉП
судска пракса
Фајл

Насиље у породици - правни оквир, међународни инструменти и сентенце пресуда

Област
Kривично право
Тема
Насиље у породици
Врста публикације
Електронска
Аутор
Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду
Кључне речи
насиље у породици
пракса ЕСЉП
пракса УН комитета

Мапа пута превенције онлине и других насиља над децом на интернету у Републици Србији

Година издавања
2017.
Област
Kривично право
Тема
Заштита деце на интернету
Издавач
Save the Children in North West Balkans
Врста публикације
Електронска
Место
Сарајево
Аутор
Јасмина Ивановић
Данијела Марковић
Кључне речи
безбедност деце на интернету
кривична дела путем интернета
насиље на интернету
високотехнолошки криминал

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Високотехнолошки криминал, Заштита деце
Издавач
Save the Children in North West Balkans и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Електронска
Место
Сарајево
Кључне речи
безбедност деце на интернету
високотехнолошки криминал
малолетници

Оперативни приручник за центре за безбедност деце на интернету

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Заштита деце на интернету
Издавач
Save the Children in North West Balkans
Врста публикације
Електронска
Место
Сарајево
Аутор
Јасмина Ивановић
Кључне речи
безбедност деце на интернету
високотехнолошки криминал
насиље у дигиталном окружењу
насиље на интернету

Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције

Област
Kривично право
Тема
Спровођење истраге у случајевима злостављања од старне полиције
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Штампана
Електронска
Аутор
др Јасмина Киурски и Тамара Мировић, заменице републичког јавног тужиоца
Татјана Лагумџија, изборна чланица Државног већа тужилаца
Милош Опарница, Дејан Кошанин и Ана Петровић, представници Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле
Кључне речи
делотворна истрага
злостављање од стране полиције
права оштећеног
спровођење истраге

Компаративна анализа законодавства о заштити сведока у региону Западног Балкана

Година издавања
2018.
Област
Kривично право
Тема
Заштита сведока у кривичном поступку
Издавач
Вишекориснички програм Европске уније 2015: „Сарадња у области кривичног правосуђа: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III)”
Врста публикације
Електронска
Аутор
Consuelo Navarro i Javier Mier (eksperti projekta WINPRO II)
Stiven Burnsajd, dipl. pravnik (pravni ekspert projekta WINPRO III)
Кључне речи
заштита сведока

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт