Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Смернице о мерама заштите сведока у међународном праву и законодавству Републике Србије

Година издавања
2018.
Област
Kривично право
Тема
Заштита сведока у кривичном поступку
Издавач
Вишекориснички програм Европске уније 2015: „Сарадња у области кривичног правосуђа: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III)”
Врста публикације
Електронска
Аутор
Konsuelo Navaro i Havijer Mier (eksperti WINPRO II)
Dragoljub Stanković (lokalni ekspert)
Кључне речи
борба против корупције
борба против организованог криминала
борба против тероризма
заштита сведока
кривични поступак
приручник

Приручник за примену начела опортунитета кривичног гоњења

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Примена начела опортунитета кривичног гоњења
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ
Др Горан ИЛИЋ
Др Јасмина КИУРСКИ
Тамара МИРОВИЋ
Светлана НЕНАДИЋ
Кључне речи
кривични поступак
начело опортунитета
Фајл

Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Радмила Драгичевић Дичић
Љубица Милутиновић
Сања Агатоновић
Јелена Даниловић
Тамара Мировић
Татјана Лагумџија
Кључне речи
жртве кривичног дела
кривични поступак
накнада штете жртвама кривичног дела
приручник
судска пракса

Приручник за попуњавање извештаја за условни отпуст

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Условни отпуст
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Душанка Гарић
Александра Степановић
Ивана Стевановић
Никола Вујичић
Мирослав Алимпић
Татјана Лагумџија
Оља Ђурић
Никола Вујичић
Звонко Груловић
Маријана Ђорђевић
Братислав Јанковић
Кључне речи
условни отпуст
приручник
Фајл

Упоредноправна анализа улоге финансијског форензичара у кривичном поступку

Година издавања
2020.
Област
Kривично право
Тема
Улога финансијског форензичара у кривичном поступку
Издавач
УСАИД Пројекат за одговорну власт
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
G. ROB MCCUSKER
Кључне речи
кривични поступак
финансијска форензика

Приручник за примену алтернативних санкција

Година издавања
2020.
Област
Kривично право
Тема
Примена алтернативних санкција
Издавач
Форум судија Србије
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Олга Д. Тешовић
Кључне речи
алтернативне санкције
кривични поступак
Фајл

Oдузимање имовине проистекле из кривичног дела - изазови и препоруке за унапређење поступка

Област
Kривично право
Тема
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Др Јелена Костић
Милена Рашић
Лидија Комлен Николић
Бојана Пауновић
Кључне речи
одузимање имевине проистекле из кривичног дела
одузимање имовине

Приручник за писање оптужних аката

Година издавања
2022.
Област
Kривично право
Тема
Писање оптужних аката
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Јасмина Киурски
Татјана Лагумџија
Синиша Важић
Драгољуб Миладиновић
Бојана Савовић
Горан Јовић
Милица Вујанић Ђорђевић
Кључне речи
оптужни акт
приручник
Фајл
Prirucnik-za-pisanje-optuznih-akata.pdf (818.31 килобајта)

Писање кривичних пресуда - приручник

Област
Kривично право
Тема
Писање пресуда
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда
Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда
Синиша Важић, судија Апелационог суда у Београду
Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда
Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у Београду
Кључне речи
писање кривичних пресуда
писање пресуда
цитирање пресуда ЕСЉП
Фајл
Prirucnik-za-pisanje-krivicnih-presuda.pdf (414.59 килобајта)

Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје - практикум за припаднике правосуђа и полиције

Година издавања
2016.
Област
Kривично право
Тема
Борба против корупције
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Биљана Синановић
Бранислава Вучковић
Влатко Божовић
Ивица Гавриловић
Ладо Лаличић
Кључне речи
борба против корупције
корупција
ревизорски извештаји
финансијска форензика

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт