Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције

Област
Kривично право
Тема
Борба против корупције
Издавач
УСАИД Пројекат за одговорну власт
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
Бранкица Марић, заменица Вишег јавног тужиоца у Београду
Влатко Божовић, начелник Одељења за финансијске истраге организованог криминала,
СБПОК, Министарство унутрашњих послова
Драгана Стојадиновић, финансијски форензичар, Тужилаштво за организовани криминал
Горан Николић, финансијски форензичар, Више јавно тужилаштво у Београду
Јелена Т. Јаковљевић, службеница Одељења за борбу против корупције,
Управа криминалистичке полиције
Др Јелена Костић, научни сарадник, Институт за упоредно право
Кључне речи
борба против корупције
корупција
финансијска форензика
приручник

Приручник за сузбијање привредног криминалитета и корупције

Година издавања
2017.
Област
Kривично право
Тема
Сузбијање привредног криминалитета и корупције
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Професор Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду
Олгица Милорадовић и Миљко Радисављевић, Републичко јавно тужилаштво
Александар Трешњев, Виши суд у Београду
Кључне речи
борба против корупције
злоупотреба службеног положаја
корупција
откривање корупције

Напредни курс за тражење и привремено и трајно одузимање имовинске користи стечене вршењем кривичних дела путем интернета – приучник за самосталну обуку

Година издавања
2017.
Област
Kривично право
Тема
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
кривична дела путем интернета
високотехнолошки криминал
одузимање имевине проистекле из кривичног дела
приручник

Обука судија и тужилаца Републике Србије у области етике и превенције и откривања корупције: оцена стања и препоруке

Година издавања
2015.
Област
Kривично право
Етика и интегритет
Тема
Етика и интегритет, Борба против корупције
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
James Hamilton, експерт Савета Европе
Quentin Reed, експерт Савета Европе
Ладо Лаличић, Секретаријат Савета Европе
Кључне речи
етика и интегритет
откривање корупције
превенција корупције
приручник

Водич за професионалну и успешну комуникацију судова са јавношћу

Година издавања
2017.
Област
Kомуникација са јавношћу
Тема
Комуникација судова са јавношћу
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Штампана
Електронска
Место
Београд
Аутор
Бојана Млађеновић, експерт пројекта Унапређење ефикасности правосуђа, новинар Радио-телевизијe Србије
Мирјана Голубовић, руководилац сектора обуке за ПР, комуникацију и етику, тренер за ПР и комуникацију Правосудне академије
Кључне речи
јавни наступ
комуникација са јавношћу
комуникациона стратегија
ПР
приручник
Фајл

Стандарди Европског суда за људска права од значаја за Управни суд

Година издавања
2021.
Област
Људска права
Управно право
Тема
Стандарди Еврпског суда за људска права
Издавач
Правосудна академија и Управни суд
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
проф. др Ивана Крстић
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
стандарди Европског суда за људска права
управно судство

Уредност и законитост унапред припремљеног плана реорганизације

Област
Привредно право
Тема
Реорганизација
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
план реорганизације
стечај
Фајл
Stecaj-презнетација.pdf (499.19 килобајта)

Поступање са малолетницима у прекршајном поступку

Година издавања
2013.
Област
Прекршајно право
Тема
Поступање са малолетницима у прекршајном поступку
Издавач
Правосудна академија и УСАИД
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Љиљана Милић, судија Вишег прекршајног суда
Вера Цвјетковић, в.ф. председника Прекршајног суда у Нишу
др Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду
др Ивана Стевановић, научни сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Кључне речи
малолетници
прекршајни поступак

Увиђај саобраћајних незгода за јавне тужиоце и саобраћајну полицију

Година издавања
2018.
Област
Kривично право
Прекршајно право
Тема
Увиђај саобраћајних незгода
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Крсто Липовац
Милан Вујанић
Драган Обрадовић
Миладин Нешић
Кључне речи
увиђај
увиђај саобраћајних незгода

Прекршаји у области јавних набавки - приручник

Година издавања
2021.
Област
Прекршајно право
Тема
Прекршаји у области јавних набавки
Издавач
УСАИД Пројекат за одговорну власт
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Оливера Ристановић, судија
Саша Варинац, адвокат
Филип Владисављевић, адвокат
Кључне речи
јавне набавке
прекршајни поступак
приручник
Фајл
Prekrsaji-u-oblasti-javnih-nabavki.pdf (727.95 килобајта)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт