Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Одузимање имовине проистекле из кривичног дела - приручник за примену у пракси

Година издавања
2021.
Област
Kривично право
Тема
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Невенка Важић, судија Врховног касационог суда, Милена Рашић - судија Апелационог суда у Београду,
Игор Вељић - мајор полиције у Јединици за финансијске истраге, Саша Иванић - заменик Тужиоца за организовани криминал,
Драгослав Марковић - заменик Тужиоца за организовани криминал,
Владимир Ћеклић - помоћник директора Дирекције за управљање одузетом имовином
Кључне речи
кривично право
одузимање имевине проистекле из кривичног дела
одузимање имовине

Збирка судске праксе у предметима који се односе на ватрено оружје - вол.1/2015-2019

Година издавања
2022.
Област
Kривично право
Тема
Злоупотреба ватреног оружја
Издавач
Канцеларија Уједињених нација за питања дроге и криминала (UNODC) и ПАРС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
анализа пресуде
ватрено оружје
судска пракса

Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама - анализа одабраних предмета

Година издавања
2022.
Област
Kривично право
Тема
Трговина људима
Издавач
Канцеларија Уједињених нација за питања дроге и криминала (UNODC)
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
приручник
трговина људима

Заштита детета од насиља у породици

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Насиље у породици, Најбољи интерес детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ивана Марковић Радојевић
Кључне речи
насиље у породици
деца у грађанским споровима
најбољи интерес детета
права детета

Право на правично суђење у пракси ЕСЉП уз посебан осврт на породичне спорове

Област
Грађанско право
Људска права
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
породични спорови
права детета
право на правично суђење

Право на поштовање приватног и породичног живота и права детета пракса ЕСЉП

Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
поштовање породичног живота
поштовање приватног живота
права детета

Права детета и стандарди Уједињених нација

Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
деца у грађанским судским поступцима
Конвенција о правима детета
права детета

Најбољи интерес детета - Општи коментар бр. 14 (2013) o праву детета да његови/њени интереси буду од првенственог значаја

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ивана Марковић Радојевић
Кључне речи
деца у грађанским судским поступцима
Конвенција о правима детета
права детета
стандарди Уједињених нација

Право детета на изражавање мишљења и партиципација детета - Oпшти кoмeнтaр бр.12 о праву детета да буде саслушано (2009)

Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ивана Марковић Радојевић
Кључне речи
деца у грађанским судским поступцима
Конвенција о правима детета
права детета
стандарди Уједињених нација

Заштита права на суђење у разумном року

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Суђење у разумном року
Врста публикације
Електронска
Аутор
Sнежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији
Кључне речи
право на правично суђење
разуман рок
тужба за накнаду имовинске штете

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт