Skip to main content

Бесплатна правна помоћ

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
 

Бесплатна правна помоћ - Извор: Правосудна академија

Правосудна академија подржава одржавање обука кроз израду и укључивање плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи, али и кроз подршку спровођењу промотивних активности ради што боље информисаности грађана о овом закону.

Проф. др Саша Гајин, професор права, активиста за људска права и члан радне групе за израду Закона о бесплатној правној помоћи тим поводом одржао је презентацију о бесплатној правној помоћи.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт