Skip to main content

Важно - 17. јула 2023. године почиње са радом Платформа за учење на даљину Правосудне академије

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Обавештавамо Вас да ће дана 17. јула 2023. године, са радом отпочети Платформа за учење на даљину Правосудне академије, путем које ће се вршити пријављивање на све обуке које организује Правосудна академија.

Свако учешће на обуци биће директно евидентирано у регистру учесника обука Правосудне академије, како би се у наредом периоду извршило повезивање са базом личних листова Високог савета судства и Високог савета тужилаца.

 Детаљна упутства о регистрацији добићете преко вашег суда или тужилаштва

17. јула 2023. године почиње са радом Платформа за учење на даљину Правосудне академије - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт