Skip to main content

Годишња конференција ХЕЛП програма Савета Европе 2023

Датум
Локација
Стразбур
Аутор
Правосудна академија

У периоду од 6. до 8. јула 2023. године директор Правосудне академије господин Ненад Вујић и судија Соња Видановић учествовали су на годишњој конференцији мреже ХЕЛП која је организована од стране Савета Европе у Стразбуру.

 

Овогодишња конференција мреже ХЕЛП, организована је под покровитељством летонског председавања Комитетом министара Савета Европе, и представља главни скуп чланова и партнера ХЕЛП мреже. На конференције су представљани најновији ХЕЛП курсеви и кључни ХЕЛП пројекти. Током конференције дискутовано је о томе како побољшати утицај обуке о људским правима и побољшати ефикасну сарадњу међу свим члановима и партнерима ХЕЛП мреже.

 

На конференцији су учестовали представници партнерских институција ХЕЛП мреже. Конференција је бројала више од 125 учесника из 49 земаља. Главна тема конференције је био разговор о трендовима и изазовима у европској обуци правних стручњака и достигнућима ХЕЛП програма. Током конференције између учесника су размењене добре праксе и нова достигнућа у образовању са циљем боље заштите људских права.

Годишња конференција ХЕЛП програма Савета Европе 2023 - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт