Skip to main content

Европски дан заштите деце од сексуалног искоришћавања и злостављања

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Пре две године Савет Европе обележио је десет година од формулисања тзв. Ланзарот конвенције – Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања коју је РС ратификовала 2010. године. У члану 5. Конвенције, прописана је обавеза за државе потписнице, да упошљавају, обучавају и подижу свест лица која раде у контакту са децом, између осталог, у области правосуђа.

Правосудна академија се труди да буде регионално присутна. Оваква размена искустава и најбољих пракси и у поступању драгоцене су за развој и унапређење капацитета на националним нивоима у региону.

У октобру ове године, у Подгорици, у организацији Центра за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе и АИРЕ центра и Владе Велике Британије, у оквиру пројекта „Јачање владавине права и подршка државним институцијама у Црној Гори“, организован је међународни семинар на тему „Конвенција СЕ о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања – Ланзарот конвенција“. У раду семинара учествовале су судија и заменик јавног тужиоца из РС, као и представници Правосудне академије.

Такође, од 10. до 12. јула 2019. у Стразбуру, Програмска канцеларија Савета Европе за сајбер криминал (C-PROC) организовала је Први састанак националних тренера за судије и тужиоце о сајбер криминалу и електронским доказима. Састанак је имао за циљ да национални тренери и представници институција за обуку судија/тужилаца поделе искуство о тренутним међународним изазовима и одговорима у вези са сајбер криминалом и електронским доказима.

Када је реч о конкретним обукама које смо у претходном периоду спровели, за сваку годину од 2017. године, истичемо следеће:

За 2017. годину реализоване су следеће обуке у материји Високотехнолошки криминал:
− 3 дводневна семинара на тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица“
− 1 четвородневни семинар на тему „Уводни модул обуке о високотехнолошком криминалу, електронским доказима и имовинској користи стеченој извршењем кривичних дела путем интернета“

За 2018. годину:
− исти семинар као и у 2017. години
– 1 четвородневни семинар на тему „Уводни модул обуке о високотехнолошком криминалу, електронским доказима и имовинској користи стеченој извршењем кривичних дела путем интернета“

За 2019. годину у материји Високотехнолошки криминал реализоване су следеће обуке:
- Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетних лица на интернету кроз уводни део у високотехнолошки криминал и законодавни оквир; затим, високотехнолошки криминал и кривичноправна заштита малолетних лица, процесноправне и истражне мере у домаћем законодавству и прикупљање електронских доказа.
- Високотехнолошки криминал кроз увод у претње, трендове и изазове интернет криминала; законодавни оквир о високотехнолошком криминалу; материјални и процесни чланови Конвенције из Будимпеште о високотехнолошком криминалу; увод у финансијске истраге; међународна сарадња.

Правосудна академија као тренинг-материјале користи публикације које је развила са партнерима у оквиру разних пројеката, посебно са Центром за права детета или ”Сејв д чилдрен” (Save the children).

Када је реч о препорукама, треба имати у виду да је Србија у јулу 2016. године отворила поглавље 23 и у саставу обавеза у овој области прописала одређене активности које треба да испуни, а оно обухвата и потпоглавље – Основна права. У последњем извештају, за 2019. годину, препознаје се још увек да је потребно успоставити интегрисани национални оквир како би се обезбедило одговарајуће спровођење права детета; треба обезбедити бољу заштиту за децу жртве која сведоче у кривичним поступцима; још увек постоји озбиљна забринутост због кршења права детета у државним установама за децу.

Правосудна академија прати теме и методологију обуке коју развија и Савет Европе у својој Програмској канцеларији за сајбер криминал (C-PROC), те ћемо се у наредном периоду посебно осврнути на:
- Недавне одлуке Европског суда за људска права у вези са електронским доказима;
- које су потребе за обуком судија и тужилаца – идентификација недостатака и приоритета;
- да ли су материјали Савета Европе за обуку судија и тужилаца доступни;

Идеје за даљи развој: Посебну пажњу треба посветити одрживости и умрежавању обучених тренера у овој области, направити базу националних тренера, усвојити методологију како одржавати и ажурирати стечене компетенције.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт