Skip to main content

Завршна конференција Хоризонтал фасилити пројекта за Западни Балкан и Турску

Датум
Локација
Тирана
Аутор
Правосудна академија

 
Завршна конференција Хоризонтал фасилити пројекта за Западни Балкан и Турску - Извор: Правосудна академија
Српску делегацију чинили су представници бројних институција као што су Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Врховни касациони суд, Правосудна академија, Повереник за родну равноправност, Канцеларија за европске интеграције, Центар за спречавање трговине људима, као и представници неколико невладиних организација које се баве заштитом људских права. Делегацију је предводио Чедомир Бацковић, помоћник министра правде Републике Србије.
Конференција се одвијала у три сесије:
  • унапређење правде
  • борба против корупције, економског и организованог криминала
  • анти-дискриминација и заштита посебно осетљивих група

Представници земаља презентовали су успешно спроведене пројекте који су укључивали рад на побољшању услова у затворским институцијама, јачању интегритета судства, спречавању корупције и јачању активности везаних за спречавање трговине људима и развој равноправности и толеранције.

Конференција је закључена ставом да је пројекат веома успешно спроведен у земљама Западног Балкана, а кроз другу фазу наставка Пројекта препоручује се појачана међудржавна сарадња како би све земље овог региона што брже напредовале ка придруживању Европској унији.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт