Skip to main content

Завршна регионална конференција "Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној Европи"

Датум
Локација
Будва
Аутор
Правосудна академија

Заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе на тему слободе изражавања и слободе медија у Југоисточној Европи (JUFREX) одржан је 20. октобра 2022. године у Будви, Црна Гора.

јге

Завршна регионална конференција "Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној Европи" - Извор: Правосудна академија

Конференција је окупила кључне партнере и кориснике регионалне компоненте пројекта с два циља:
• да установе кључне изазове у имплементацији релевантних европских стандарда,
• да размене искуства стечена кроз имплементацију друге фазе пројекта.
Представници Правосудне академије на овом догађају били су: Гордана Комненић судија Врховног касационог суда, Вања Ћулибрк заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву, Душан Спасић руководилац сектора за сталну обуку и Александар Костић службеник за међународну сарадњу.

еее

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт