Skip to main content

Заказан тест за кандидате који су конкурисали за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија


Подсетимо, Министарство правде је на основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19 и 88/19), расписало конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције. Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 126 од 23. октобра 2020. године, а затворен 9. новембра 2020.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт