Skip to main content

Злочин из мржње – обука за контакт тачке

Датум
Локација
Вршац
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 13. и 14. октобра у Вршцу,  у хотелу „Вила Брег“ организовала обуку „Злочин из мржње - обука за контакт тачке“.

Циљна група учесника били су јавни тужиоци и заменици основних, виших и апелационих јавних тужилаца, именоване контакт особе за поступање и праћење у кривичним предметима због кривичних дела учињених из мржње са подручја новосадске апелације.

Главне теме обрађене на обуци биле су: Узроци, појам, дефиниција и елементи злочина из мржње, Међународни и нацилонални правни оквир и стандарди у области борбе против злочина из мржње, пракса Европског суда за људска права, говор мржње, кривично гоњење кривичних дела учињених из мржње, жртве злочина из мржње, улога невладиних организација у подршци жртвама.

 

Предавачи на обуци су били др Јасмина Киурски, заменица Републичког јавног тужиоца, Јелена Јокановић, национални програмски координатор у Мисији ОЕБС у Србији, Кристина Тодоровић, адвокат, Комитет правника за људска права.

Наредне обуке планиране су за новембар и децембар месец.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт