Skip to main content

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија
 

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу - Извор: Правосудна академија

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Измене у општем делу Закона о извршењу и обезбеђењу
- Правни лекови и правна средства и непокретност као предмет извршења
- Нови концепт продаје непокретности и измене у другим средствима извршења и обезбеђења
- Скраћени извршни поступак и поступак за добровољно намирење новчаног потраживања пре покретања извршног поступка
- Електронска огласна табла

Предавачи на овој обуци били су: Никола Стошић судија Првог основног суда у Београду, Никола Бодирога професор Правног факултета Универзитета у Београду, Младен Пецељ јавни извршитељ, Владимир Весовић из Америчке привредне коморе, као и представници Пројекта владавине права Соња Простран и Урош Полуга.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт