Skip to main content

Луксембург 14.05.2019 – Ненад Вујић, директор Правосудне академије на Завршној конференцији Европске мреже за обуку у правосуђу

Датум
Локација
Луксембург
Аутор
Правосудна академија
 
Ненад Вујић директор Правосудне академије у Суду правде ЕУ у Луксембургу - Извор: Правосудна академија

 

Тема овог изузетног догађаја је Владавина права у Европској Унији, перспективе, захтеви и изазови у европском правосуђу.

На конференцији су сумирани едукативни пројекти и програми у области владавине права које је ЕЈТН (Европска мрежа за обуку у правосуђу) спроводио током 2018. и у 2019. години, а имали су за циљ:

  • Представљање и дискусију о развоју релевантне праксе ЕЦХР (European Court of Human Rights) и ЕЦ (European Commission) у области владавине права
  • Са којим изазовима се судије и тужиоци суочавају у спровођењу правде
  • Дефинисање будућих пријеката и приоритета за образовње у правосуђу.

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт