Skip to main content

"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 28.2.2022.

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је 28. фебруара 2022. године у сали Апелационог суда у Нишу, организовала обуку на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 28.2.2022. - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије из основних и виших судова са територије нишке апелације..

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци били су:

  • Ненад Вујић, директор Правосудне академије;
  • Др Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда;
  • Др Драган Обрадовић, судија Вишег суда у Ваљеву.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт