Skip to main content

Мултидисциплинарне обуке „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Уницефом и Астром у Новом Саду и Нишу одржала дводневне обуке на тему „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“.

Обука у Новом Саду одржана је 13. и 14. октобра 2022.године у просторијама хотела „Нови Сад“. Предавачи на обуци били су Слободан Јосимовић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и Јара Петковић, мастер психолог.

Обука у Нишу одржана је 20. и 21. октобра 2022.године у просторијама хотела „Амбасадор“. Предавачи на обуци били су Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду и Марија Соврлић, мастер психолог.

Теме обрађене на обуци биле су:

  • Заштита деце и малолетних лица као оштећених и сведока у кривичном поступку,
  • Комуникација посебно прилагођена деци и информисање детета са посебним освртом на потребе деце из рањивих група,
  • Заштита од секундарне виктимизације и дискриминације,
  • Индивидуална процена детета – идентификовање потреба детета,
  • Акционо планирање начина за унапређење међусекторске сарадње и презентација досадашњих резултата рада МУП-а у овој области.

Мултидисциплинарне обуке „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела“ - Извор: Правосудна академија

Циљна група учесника били су судије виших судова и заменици виших јавних тужиоца, представници Служби за помоћ и подршку жртвама, представници центара за социјални рад, адвокати, представници невладиних организација које се баве пружањем помоћи и подршке деци.

Обуке се реализују коришћењем интерактивне методологије рада са одраслима попут интерактивних презентација, студије случаја, играња улога, рада у малим групама, акционог планирања, улазног и излазног тестирања. Ради праћења ефикасности и ефективности обука али унапређења квалитета будућих обука врши се мониторинг и евалуација коришћењем посебно конструисаних стандардизованих упитника.

Наредне обуке реализоваће се према следећем распореду:

  • Крагујевац – 27. и 28. октобар
  • Панчево – 01. и 02. новембар
  • Краљево – 08. и 09. новембар
  • Београд – 14. и 15. новембар 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт