Skip to main content

Обука за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи – други део

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија
 

Обука за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи – други део - Извор: Правосудна академија

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Основни концепт Закона – бесплатна правна помоћ и подршка
- Појам и облици бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
- Пружаоци бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке и овлашћења
- Корисници
- Упућивање на пружаоце
- Обавезе јединица локалне самоуправе
- Студије случаја – групни рад
- Захтев тражиоца по основу чл. 4 став 2. ЗБПП
- Доношење решења о усвајању захтева и упућивање
- Захтев тражиоца по основу чл. 4 став 2. ЗБПП (први случај)
- Доношење решења о усвајању захтева и упућивање
- Доношење решења о одбијању захтева и његова садржина
- Захтев тражиоца по основу чл. 4 став 2. ЗБПП (други случај)
- Дискусија и закључци
- Дозвола за одлучивање о захтеву
- Ко одлучује о захтеву а ко пружа бесплатну правну помоћ

Предавачи на овој обуци били су: проф. др Саша Гајин са Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Маја Каменов координатор из Одбора за људска права из Ниша и Александра Максимовић правник из Министарства правде Републике Србије.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт