Skip to main content

Објављена коначна ранг листа кандидата за пријем XII генерације полазника Правосудне академије

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се 27 полазника почетне обуке дванаесте генерације.

 

Коначна ранг листа кандидата за упис XII генерације полазника Правосудне академије

 Листа је објављена дана 06. јула 2022. године у 15:10 сати

Важно обавештење:

Кандидати ће са обуком почети 01. септембра 2022. године

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт