Skip to main content

Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања
Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања
На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) директор Правосудне академије дана 17.03.2020. године доноси:

Одлуку о раду запослених за време ванредног стања

Овом Одлуком уређује се посебан начин и организација рада Правосудне академије за време ванредног стања, почев од  17.03.2020. године

Одлука се односи и на полазнике почетне обуке Правосудне академије

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт