Skip to main content

Одлучивање о имовинско-правном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

 

Одлучивање о имовинско-правном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина - Извор: Правосудна академија

Округлом столу су присуствовале судије и судијски помоћници одељења за ратне злочине Вишег и Апелационог суда у Београду, заменици тужиоца за ратне злочине и тужилачки помоћници Тужилаштва за ратне злочине у Београду.

Предавачи су били Мира Смајловић судија Суда БиХ и Миланко Кајганић тужилац Тужилаштва БиХ.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт