Skip to main content

Одржан трећи округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. у Нишу

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Министарство правде

Трећи Округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Нишу - Извор: Министарство правде
Трећи Округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Нишу - Извор: Министарство правде

Директор Правосудне академије и потпредседник радне групе за израду Стратегије Ненад Вујић је истакао да је потребно да се у пракси удаљимо од максиме - да је „правда спора, али достижна“. Он је оценио да је спора правда негација правде и да је то један главних разлога зашто је велики део ове Стратегије посвећен унапређењу ефикасности судских поступака. Вујић је додао да то укључује организационо-техничке и законске измене, као и јачање алтернативног решавања спорова, којим се судови растерећују, како би се посветили тежим и сложенијим питањима.

Вујић је Стратегију развоја правосуђа назвао свеобухватним документом, који почива на принципима јачања независности, непристрасности, самосталности правосуђа и подсетио да је радна група започела рад на изради тог документа почетком ове године. Он је указао да је радна група имала 31 члана и обухватала представнике државних институција из правосуђа, односно Министарства правде, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужиласштва, Правосудне академије, као и представнике струковних удружења и невладиних организација.

Трећи Округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Нишу - Извор: Министарство правде
Трећи Округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године у Нишу - Извор: Министарство правде

Државни секретар Министарства правде Мирко Чикириз истакао је да је у фокусу пажње Стратегије грађанин Србије, који очекује владавину права кроз ефикасно судство и суђење у разумном року.

Заменик директора Правосудне академије Мајда Кршикапа је указала да је Стратегија документ који дефинише смернице за наредни петогодишњи план, те да се њене главне мере и циљеви ослањају на стара начела из претходне стратегије, као и на Акциони план за Поглавље 23, односно на - независност, непристрасност, одговорност, самосталност, стручност, ефикасност и транспарентност правосуђа.

Заменик директора пројекта УСАИД-а „Владавина права“ Драгана Лукић је рекла да је Стратегија добила назив „Стратегија развоја“, јер је Србија остварила добар напредак у последњих неколико година, те да нису потребне велике реформе правосуђа, већ да се постојећи систем анализира и боље организује.

Консултативни процес о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године организује Министарство правде уз подршку УСАИД-овог пројекта „Владавина права“. Округли столови одржани су у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу, а наредни ће бити организован у Београду.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт