Skip to main content

Округли сто - Борба против организованог криминала, корупције и тероризма

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Фотографије са округлог стола - Борба против организованог криминала, корупције и тероризма.

Извор: Правосудна академија

         

На округлом столу су разматрана актуелна питања у примени Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције, итероризма.

Судија Врховног касационог суда, Биљана Синановић, нагласила је како постоји много дилема и спорних питања везаних за примену овог Закона и како су управо овакви округли столови прилика да се оствари сарадња која води ка ефикаснијим кривичним поступцима и добрим резултатима. “Размена искустава и проналажење најбољег начина затумачење Закона, као и коришћење његових добрих инструмената имају за циљ враћање поверења грађана у спремност органа да се боре против корупције”, рекла је судија Синановић.

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, поздравио је присутне судије и представнике међународне заједнице и изразио захвалност УСАИД Пројекту на подршци.У свом обраћању Вујић је истакао: “Оснивање Посебних судских одељења за сузбијање корупције потврда је великог искуства, рада и залагања наших институција, а Правосудна академија ће наставити да подржава њихов рад кроз обуке и организовање оваквихокруглих столова”.

Он је додао да је учешће федералног судије из Окружног суда у Бостону, судије Леа Сорокина јако корисно како би размотрили различите приступе уборби против корупције и применили најбољу праксу. Судија Сорокин је говорио о поступању у предметима везаним за финансијски криминал икорупцију и изразио велико задовољство што је имао прилику да пренесе искуство својеземље и пружи подршку својим колегама из Србије. У својој презентацији судија Сорокинје представио амерички приступ суђењу у сложеним предметима финансијских кривичних дела и корупције.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт