Skip to main content

Основне комуникацијске вештине - обука за портпароле

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија je, 18. октобра 2022. године, у просторијама Апелационог суда у Новом Саду, организовала обуку за портпароле под називом: „Основне комуникацијске вештине - обука за односе са јавношћу". 

Обуци су присуствовали портпароли судова са територије новосадске апелације.
Теме које су обрађене су биле:
  • Представљање програма, предавача и циљева обуке
  • Јавни наступ, успешно преношење поруке и промоција тужилаштва
  • Вербална и невербална комуникација 
  • Сарадња са медијима
  • Коришћење интернета у циљу промоције

Предавачице на овој обуци биле су: Мирјана Голубовић начелница одељења за посебна знања и вештине Правосудне академије и Маја Љубичановић саветница за медије Вишег јавног тужилаштва у Београду.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт