Skip to main content

Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом

Датум
Локација
Београд
Аутор
Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом

Такође, капацитети Правосудне академије за пружање висококвалитетног образовања судијама и тужиоцима о слободи изражавања биће додатно ојачани: база сертификованих тренера ће бити проширена, а ажурирани материјали за обуку припремљени и интегрисани у наставне програме будућих обука.

JUFREX - Извор: Правосудна академија
JUFREX

Овај грант представљају наставак успешне сарадње између Правосудне академије и Савета Европе током JUFREX фазе 1, имплементиране од 2016. до 2019. године. Кроз наш заједнички пројекат постигли смо значајне резултате: 186 судија и 66 тужилаца је завршило општу JUFREX обуку о слободи изражавања, а национални сертификовани предавачи сада користе материјале за обуку који су припремљени у оквиру пројекта, чак и изван активности JUFREX-а.

Поред тога, побољшање је примећено и у судској пракси – донесено је низ пресуда домаћих судова о питањима слободе изражавања, које садрже упућивање на судску праксу Европског суда за људска права и усвајају начин његових образложења.

JUFREX 1 је постигао запажене резултате и на регионалном нивоу - догађаји за правне стручњаке осигурали су детаљније обуке за националне тренере о слободи изражавања, олакшали умрежавање, размену искустава и добрих пракси између учесника, истовремено пружајући ажурне информације о новим трендовима који се односе на слободу изражавања и судску праксу Европског суда за људска права.

Са овом новом фазом пројекта настављамо наш рад и сарадњу. Активности програма ојачаће капацитете судија и тужилаца да заштите и гарантују слободу изражавања уз поштовање права других, и допринети стварању окружење које ће омогућити потпуно остваривање медијских слобода и осигурати правилно спровођење законског оквира у области слободе изражавања.

Регионална компонента пројекта ће омогућити наставак редовне сарадње и комуникацију између корисника у региону - у смеру промовисања најбољих пракси и развоја судске праксе која се односи на слободу изражавања.

Овај пројекта је део „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, заједничке иницијативе Европске уније и Савета Европе која корисницима програма пружа подршку при спровођењу реформских агенди у областима људских права, владавине права и демократије и помаже им при усклађивању са европским стандардима и правним тековинама Европске уније у оквиру процеса проширења, где је то релевантно.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт