Skip to main content

Позитивно мишљење Венецијанске комисије о новом сету судских закона

Датум
Локација
Београд
Аутор
Министарство правде Републике Србије

Министарка правде Маја Поповић учествовала је у раду 132. пленарне седнице Венецијанске комисије, на којој је усвојено мишљење о радним текстовима Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о Високом савету судства.

У усвојеном позитивном мишљењу се указује да правосудни закони, заједно са променама Устава које су грађани Србије недавно потврдили на референдуму, имају потенцијал да доведу до значајних позитивних промена у српском правосуђу и да су радни текстови закона добро структурирани, јасно написани и обухватају све суштинске тачке које треба да буду обухваћене.

Наглашено je да даље унапређење правосуђа највише зависи од чврстог законодавног оквира, који ће обезбедити да независно судство и самостално јавно тужилаштво уживају висок углед у друштву и буду оријентисани ка будућности.

Позитивно мишљење Венецијанске комисије о новом сету судских закона - Извор: Министарство правде

Венецијанска комисија је похвалила Министарство правде за уложене значајне напоре у припреми правосудних закона, као и за инклузивност и транспарентност процеса припреме закона и истакла да треба да настави процес доношења закона у истом духу, уз обезбеђивање јавних консултација у наредним месецима који ће претходити гласању о законима у Народној скупштини.

У свом мишљењу Венецијанска комисија је дала препоруке које ће Министарство правде детаљно размотрити и имплементирати у текстове закона оне препоруке које су у најбољем интересу правног поретка Републике Србије.

Министарка правде Маја Поповић учествовала је у раду 132. пленарне седнице Венецијанске комисије, на којој је усвојено мишљење о радним текстовима Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о Високом савету судства - Јутјуб канал Министарства правде

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт