Skip to main content

Поступање државних органа у случају непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Поступање државних органа у случају непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима - Извор: Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији, Министарством унутрашњих послова и Министарством заштите животне средине у оквиру пројекта под називом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“ организовала je семинар на тему: „Поступање државних органа у случају непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима“  28. октобра 2022.г. у Београду, у Палати Србије.

 

Обуком су обухваћени јавни тужиоци са подручја београдске апелације, инспектори за заштиту животне средине и полицијски службеници са циљем јачања координације ради побољшања спровођења еколошког законодавства.

Такође, у оквиру пројекта у изради су смернице за тужиоце, полицијске службенике и инспекторе за заштиту животне средине који се баве случајевима управљања опасним отпадом и еколошким злочинима у заштићеним природним подручјима. Смернице ће бити основа за развој капацитета ових службеника, у циљу побољшања њиховог одговора на еколошки криминал.

Предавачи на овом семинру су били:

  • Славко Младеновић – начелник одељења за заштиту биодиверзитета, Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине,
  • Александра Дошлић – начелник одељења за заштићена подручја, , геодиверзитет и еколошку мрежу, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Министарство заштите животне средине,
  • Рајка Опанчина – шеф одсека за опасан и остали отпад, Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине,
  • Драгана Крунић – заменик начелника Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине, УКП, МУП,
  • Александар Буха – криминалистички инспектор у одељењу за борбу против корупције, УКП, МУП и
  • Бранислава Вучковић – заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт