Skip to main content

Потписан протокол о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Правосудне академије, усмерен на професионално усавршавање и афирмацију младих правника

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правни факултет Универзитета у Београду

У понедељак, 20. јуна 2022. године, Правни факултет Универзитета у Београду потписао је протокол о сарадњи са Правосудном академијом, усмерен на професионално усавршавање и афирмацију младих правника, те подстицање њиховог квалитетног системског, стратешког и стручног усавршавања. 

Протокол су потписали декан Правног факултета, проф. др Зоран Мирковић, и директор Правосудне академије, Ненад Вујић, а церемонији су присуствовале и министарка правде, Маја Поповић, и председница Врховног касационог суда, Јасмина Васовић, као и чланови управе Правног факултета.

Потписан протокол о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Правосудне академије, усмерен на професионално усавршавање и афирмацију младих правника - Извор: Правни факултет Универзитета у Београду
Потписан протокол о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Правосудне академије, усмерен на професионално усавршавање и афирмацију младих правника - Извор: Правни факултет Универзитета у Београду

Протоколом је предвиђено обављање стручне праксе у Правосудној академији од стране најбољих студената завршне године основних студија, мастер студија, као и најбољих дипломираних студената, учешће носилаца правосудних функција у одговарајућим програмима Правног факултета, приступ наставника и студената Правног факултета апликацији „Е-академија“ ради бољег приступа програмима Правосудне академије, као и други облици размене предавача, информација, литературе и корисне праксе ради успешног спровођења сарадње.

 
Тагови

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт