Skip to main content

Потписивање Споразума о сарадњи у промоцији и подстицању интерресорног стручног усавршавања у државним и другим органима

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

У четвртак, 13. јула 2023. године, у 11 часова, у Влади Србије, Немањина 11, потписан је Споразум о сарадњи у промоцији и подстицању интерресорног стручног усавршавања у државним и другим органима (Мрежа школа) између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Националне академије за јавну управу и Правосудне академије.

Споразум су потписали министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић, први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић, министарка правде Маја Поповић, државни секретар Министарства унутрашњих послова Жељко Бркић, директор Правосудне академије Ненад Вујић и помоћник директора Националне академије за јавну управу Снежана Антонијевић. Након потписивања уследило је обраћање медијима.

У свом излагању директор Правосудне Академије Ненад Вујић између осталог навео је да предметни споразум представља наставак даље сарадње на јачању капацитета и стручног усавршавања у правосудним и државним органима, као и успостављање институционалног оквира за наставак делотворне сарадње.

Потписивање Споразума о сарадњи у промоцији и подстицању интерресорног стручног усавршавања у државним и другим органима - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт