Skip to main content

Предавања о интернет домену, жигу и алтернативном решавању спорова

Датум
Локација
Београд
Аутор
Б92

                                

Предавања о интернет домену
Предавања о интернет домену

           Извор: Б92

    Скуп се одржава у просторијама Регионалне привредне коморе у улици Народног фронта 10 у Новом Саду. Оно што многе компаније превиђају је да робна марка (тачније: жиг) и назив интернет домена нису исто, иако могу да звуче слично или потпуно исто. Јер жигови се региструју у поступку пред Заводом за интелектуалну својину, а интернет домени се региструју код РНИДС-ових овлашћених регистара. Та два процеса ни на који начин нису аутоматски повезана, већ носилац жига мора сам да брине о томе да обезбеди и одговарајући домен.

Предавачи на скупу су:

  • проф. др Душан Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних назива интернет домена, са темом "Решавање спорова поводом регистрације назива интернет домена";
  • проф. др Сања Радовановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду и арбитар Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, са темом "Регистрација жига и његова повреда на Интернету";
  • Ивана Јаковљевић, секретар Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, са темом "Зашто изабрати и како уговорити арбитражу";
  • Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове РНИДС-а, са темом "Политике регистрације назива домена и ефекти нових правила заштите личних података на доменску индустрију".

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт